Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 24 Februari 2004 Reactie Gemeenteraad Anna Paulowna op Streekplan

Het Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord (Streekplan) is besproken in de vergadering van 26 januari. De Raad (Anna Paulowna) is over het algemeen positief over de plannen van de provincie Noord-Holland. De samenvatting van de brief die de Raad aan de Provincie heeft gestuurd, vindt u hieronder.

Wonen

De gemeente Anna Paulowna wil meer woningen bouwen in de kernen. Voor de periode 2004 tot 2014 staat de Provincie maar een minimum aantal te bouwen woningen toe. Wel krijgen de gemeenten de vrijheid om in een regionale woonvisie in samenwerking met woningbouwcorporaties en andere betrokkenen zelf afspraken te maken over de verdeling van de woningbouwopgave over de in de regio gelegen gemeenten. Volgens de Raad betekent dit dat er meer dan de eigen woonbehoefte mag worden gebouwd. De Raad zal dit inbrengen in de regionale woonvisie.

Bedrijven

De gemeente Anna Paulowna wil zelf beleid maken op het gebied van bedrijventerreinen in de kleinere kernen. De Provincie heeft in het ontwikkelingsbeeld een aantal regionale bedrijventerreinen aangewezen. De Raad mist een goede definitie van het begrip: regionaal. Uit een door de gemeente gehouden onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen is gebleken dat veel in onze gemeente gevestigde bedrijven regionaal werkzaam zijn. Gelet op de lokale binding zullen deze bedrijven toch aangewezen zijn op lokale bedrijventerreinen. De Raad is tevreden met de mogelijkheden die de Provincie biedt voor de ontwikkeling van kantoren gelieerd aan Hollands Bloementuin rondom het station van Anna Paulowna.

Kooypunt

Voor de economie van de Kop is het regionale bedrijventerrein ‘Kooypunt’ een positieve ontwikkeling. Over de grootte van het terrein moet nog de nodige discussie plaatsvinden. Zoals in het ontwikkelingsbeeld is vermeld zal ook de financiële uitvoerbaarheid nog bekeken moeten worden. Voor de gemeente is het ook belangrijk dat mogelijke schadeclaims in beeld worden gebracht. De Raad maakt bezwaar tegen het opnemen van het regionale bedrijventerrein in de huidige vorm, omdat het businessplan nog niet is verschenen. De Raad accepteert het opnemen van het bedrijventerrein op de juridische kaart als wenselijk te realiseren project, maar de reservering voor uitbreiding is onbespreekbaar en moet daarom van de juridische kaart worden verwijderd.

Bollenteelt

De Provincie heeft Wieringerwaard als reserveringsgebied voor projectmatige bollenteelt opgenomen voor de langere termijn. De Raad vindt dat de keuze van de projectlocaties ook gebaseerd moet zijn op een geohydrologisch onderzoek dat onderdeel uit zal maken van een MER-procedure.

Infrastructuur

De Provincie zet in op de versterking van de huidige infrastructuur. Daarbij dringt de Provincie aan op de opwaardering van de rijksweg Den Helder - Afsluitdijk (N99). Op de tekeningen staat nog steeds de verbinding Van Ewijcksluis - A7. De Raad maakt hiertegen bezwaar omdat deze verbinding niet reëel is, vanwege de ingreep in het landschap, de doorkruising van de geprojecteerde Noordboog (ecologische zone tussen Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer) en de enorme investering.

Openbaar vervoer

Gelet op de wens van een regionaal bedrijventerrein en de internationale handel in bloembollen pleit de Raad voor een onderzoek naar een station in Breezand en de opname ervan in het Ontwikkelingsbeeld. De Raad vindt ook dat - gelet op het lokale en regionale belang van het station - Anna Paulowna als ‘vervoersknoop’ moet worden opgenomen. Een dergelijke vermelding is een stimulans om het openbaar vervoer weer naar een aanvaardbaar niveau te brengen.

Groen en recreatie

De Raad maakt bezwaar tegen het niet vermelden van het golfbaanproject in Wieringerwaard. Het project, waarin woningbouw, recreatie en waterberging zijn geïntegreerd, biedt een enorme kans voor de economische en recreatieve ontwikkeling van de regio. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl