Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 November 2003 Nieuwe aanpak voor beheer en onderhoud stad - Kwaliteit versus budget

Hoe beheer je de openbare ruimte en alles wat zich daarin bevindt? Is elk deel van de openbare ruimte gelijk aan de andere delen, of moet bijvoorbeeld het centrum meer aandacht krijgen dan de woonwijken? En hoe zit het met bedrijventerreinen, vinden we dat daar best wat zwerfvuil mag liggen of is het juist ons economische visitekaartje? En geldt dat dan voor alle bedrijventerreinen?

Oftewel, het gaat steeds om de vraag: hoe stem je het beheer en onderhoud af op de omgeving. Maar vooral, wat voor kwaliteit wil je bereiken en wat kost dat dan?

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een plan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarin spelen bovenstaande soort afwegingen een grote rol. Daarnaast willen we het beheer van de openbare ruimte planmatiger en integraler aanpakken dan tot nu toe gebeurde. En niet onbelangrijk: ook u willen we vertellen en laten zien hoe we straks omgaan met beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zodat ook u weet wat u van de gemeente kan verwachten als het gaat om het onderhoud van uw woonomgeving, de wijkontsluitingswegen, het winkelcentrum, enzovoort. Er valt dus heel wat te bespreken voordat er een plan op tafel ligt waarin precies staat hoe we het beheer van de openbare ruimte gaan aanpakken.

De eerste ideeŽn daarover worden gepresenteerd in de vergadering van de gezamenlijke commissies van Stadsbeheer en Stedelijke Ontwikkeling op donderdag 27 november a.s. Belangstellenden zijn van harte welkom. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht. Daarvoor moet u eerst even contact opnemen met de griffie, telefoon 671806.

Na de presentatie wordt de concept-eindrapportage opgesteld. Die wordt waarschijnlijk behandeld in de raadscommissie van januari.

Hulp van ervaren bureau

Omdat er nogal wat haken en ogen zitten aan zo'n beheers- en onderhoudsplan, heeft de gemeente de deskundigheid van medewerkers van bureau Oranjewoud ingeschakeld. Zij hebben al vaker met dit bijltje gehakt en een dergelijk plan opgezet voor verschillende andere steden in Nederland. Zij hebben de zogenoemde BOR (beheer openbare ruimte)-methode ontwikkeld. De methode brengt de relatie tussen kwaliteit en kosten van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in beeld. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van objectief meetbare kwaliteitsnormen voor alle onderdelen van structuurelementen in de openbare ruimte. Door die te relateren aan de kostprijzen van het beheer/onderhoud wordt uiteindelijk duidelijk wat voor onderhoudsniveau mogelijk is bij welk budget.

Minstens zo belangrijk is dat deze methode ook inzichtelijk maakt wat je nu eigenlijk afspreekt. Op deze afspraken zijn we straks ook aan te spreken door de burgers. Een en ander wordt namelijk steeds met foto's toegelicht.

Structuurelementen langs de meetlat

De verschillende structuurelementen die in de openbare ruimte zijn te onderscheiden zijn:

In deze structuurelementen zijn vervolgens de volgende onderdelen te onderscheiden:

Voor al deze onderdelen geldt vervolgens dat je zowel naar de technische staat kan kijken (heel/veilig) als naar de verzorging ervan (netjes, schoon, onkruidvrij, hoeveelheid graffiti, enz.).

Het benoemen van de staat van onderhoud gebeurt aan de hand van een 'kwaliteitscatalogus'. Hierin staan van alle onderdelen foto's per kwaliteitsniveau gegroepeerd. De te benoemen kwaliteit per element varieert van zeer laag, via laag, basis, en hoog tot zeer hoog. Zo krijg je een beeld van wat je bijvoorbeeld een zeer lage onderhoudskwaliteit kunt noemen (diepe kuilen in de weg, niet meer zichtbare belijning, scheefstaande lantaarnpalen of deurtjes die niet meer sluiten, kaalgetrapt grasveld, door houtrot aangetaste brugleuning enzovoort ). Anderzijds krijg je ook inzicht in welke plaatjes en begrippen horen bij een hoog onderhoudsniveau, en alles daar tussenin.

Schouwen

Afgelopen zomer heeft bureau Oranjewoud een zogenoemde 'schouw' uitgevoerd in onze stad. Men heeft op verschillende plaatsen in onze gemeente bekeken hoe het er op dit moment voorstaat met het beheer en onderhoud. Deze schouw is objectief uitgevoerd. De gemeente heeft geen invloed gehad op de plaatsen die aan een inspectie werden onderworpen. We weten nu welk kwaliteitsniveau we met het huidige budget hebben bereikt: in het algemeen is sprake van een basiskwaliteit met uitschieters naar hoog en laag. Vooral de lage uitschieters geven aan dat de kans groot is dat deze kwaliteit niet is vast te houden en waarschijnlijk naar beneden zal gaan. Laag wil namelijk zeggen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Er is extra geld nodig om dit op te trekken tot het basisniveau.

Op basis van dit gegeven uit de schouw kan de gemeenteraad bekijken of ze de huidige kwaliteit voldoende vindt, of dat ze toch (op bepaalde plaatsen) hogere eisen stelt aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is dit het geval, dan zal dat waarschijnlijk ook meer gaan kosten. Deze beslissing is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Raadsleden aan het werk

Afgelopen maand zijn over dit onderwerp twee workshops gehouden voor de gemeenteraadsleden. Zij moeten straks immers beslissen wat er moet gebeuren met het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Daarbij is het belangrijk dat zij een goed beeld hebben van het huidige niveau en ook een duidelijk beeld hebben van hun wensen/ambitie van het onderhoud.

Daarnaast is het van wezenlijk belang dat iedereen ook hetzelfde bedoelt met begrippen als lage kwaliteit, basiskwaliteit en hoge kwaliteit. Tijdens de workshops hebben de raadsleden zich deze begrippen en beelden eigen gemaakt en zo een gezamenlijk vertrekpunt vastgelegd voor de komende discussies over wat er nu eigenlijk moet gaan gebeuren met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. (Bron: Gemeente Den Helder)

Op zoek naar een (nieuwe) vestigingslokatie?

Via de Networked Community bedrijvenportal is een zoeksysteem te raadplegen waarmee het mogelijk is een brede selectie te vinden aan bedrijfs- winkel- en kantoorpanden. Er kan maatwerk worden verricht door direct op plaatsnaam, m≤ of prijs te zoeken.

Het zoeksysteem is tot stand gekomen door samenwerking tussen de BedrijfsRegio Kop van Noord-Holland, de Ondernemers Federatie Kop van Noord-Holland en toonaangevende BOG makelaars.

TransGEO - Vestigingsmogelijkheden in de Kop van Noord-Holland

Naast de mogelijk van het zoeken naar bestaand bedrijfsonroerend goed, is er binnenkort ook TransGEO. Op deze site kunt u straks de vestigings-mogelijkheden voor uw bedrijf nader bekijken en de actuele bezetting en kenmerken van kavels raadplegen via een combinatie van databases en geografische kaarten.

De Kop van Noord-Holland is een prima gebied voor vestiging van uw bedrijf. Er worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld, divers van karakter en goed ontsloten via rijks- en provinciale wegen. Tevens wordt het Stadshart van Den Helder gerenoveerd voor een nieuw elan.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl