Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 05 November 2003 Verhuurders mogen onder voorwaarden meer huur vragen

Verhuurders, zoals woningcorporaties, mogen van minister Dekker van VROM met ingang van 1 juli 2005 gemiddeld meer huur voor hun woningen gaan vragen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij een bijdrage gaan leveren aan het betaalbaar houden van het wonen voor de lagere inkomens. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over het huurbeleid voor de korte termijn en over de hoofdlijnen voor de lange termijn. Een nadere uitwerking van dit 'ruimere' huurbeleid stuurt de minister komend voorjaar naar de Kamer.

Huursubsidie

Er blijft een vangnetregeling, zoals nu de huursubsidieregeling, bestaan waarmee huishoudens die dat niet zelf kunnen betalen, goed kunnen wonen. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de daarbijbehorende regels en de normen.Verhuurders gaan dus niet zelf bepalen welke huur bij welk inkomen past. Maar verhuurders moeten wel een bijdrage gaan leveren. Dat kan bijvoorbeeld door te regelen dat verhuurders een deel van de huurprijs niet in rekening brengen of dat verhuurders een deel van de woonlasten van de huurders met lage inkomens compenseren.

Uitgangspunt bij de nadere uitwerking van dit 'ruimere' huurbeleid is dat de doorstroming wordt bevorderd en dat verhuurders hun kerntaken - investeren in nieuwbouw en herstructurering van oude wijken - actief en effectief invullen. Verder zal bij de uitwerking zorgvuldig gekeken worden naar effecten op de bewonerssamenstelling (naar inkomen) van wijken en naar effecten op de woonlasten voor de verschillende inkomensgroepen. In het volgend voorjaar wil minister Dekker ' na overleg met de betrokken partijen - met een uitgewerkt voorstel voor het huurbeleid voor de langere termijn komen (voor de periode ingaande op 1 juli 2005). Tot die tijd wordt het huidige huurbeleid voortgezet.

Stagnerende woningmarkt

Een belangrijk probleem van het huidige inflatievolgende huurbeleid is dat het de verhuurders niet genoeg prikkelt om te investeren in nieuwbouw en in wijkverbetering. Doordat er niet genoeg woningen bijkomen raakt door een gebrek aan doorstroming de woningmarkt verstopt; starters, studenten en huishoudens met lage inkomens komen niet aan de beurt. De stedelijke vernieuwing stagneert zodat wijken verschralen en geen passend aanbod meer leveren voor midden ' en hogere inkomens. Deze huishoudens keren als zij de kans krijgen de stad de rug toe en verhuizen naar de omringende (kleine) gemeenten. Hun plaats wordt ingenomen door (kansarme) groepen met lage inkomens.Huidige huurbeleid

Op dit moment zitten de huren gemiddeld nog ruim onder de wettelijk toegestane maximale huur. En door een strikte beperking van de jaarlijks toegestane huurverhoging kunnen verhuurders de huren pas op zeer lange termijn meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning brengen. De kloof tussen huren in de bestaande woningvoorraad en de huren van nieuwbouwwoningen wordt al snel te groot. Huishoudens met middeninkomens stromen daarom niet door naar nieuwe huurwoningen of koopwoningen. Maar ook nieuwbouw komt onvoldoende tot stand, waardoor hogere inkomens onbedoeld blijven profiteren van de relatief lage huurprijzen. Daarom kan een verruiming van het huurbeleid een belangrijke impuls zijn om de woningmarkt weer in beweging te brengen en investeringen in de huursector op gang te brengen.

Volgend jaar

Het huurbeleid dat per 1 juli 2004 gaat gelden is een voortzetting van het huidige beleid. Dat wil zeggen dat de gemiddelde huurverhoging voor het woningbezit van een corporatie niet hoger mag zijn dan 0,4% boven het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen vijf jaar. Per woning kan dat verschillen: naarmate de huur lager is in verhouding tot de kwaliteit van de woning, mag ook de huurverhoging hoger zijn met een maximum van twee procent boven de gemiddelde inflatie van de afgelopen vijf jaar.

Commissie Huurbeleid

Overigens is het huidige huurbeleid gebaseerd op een advies van de Commissie Huurbeleid, waarin onder leiding van de Rotterdamse oud- wethouder Vermeulen, vertegenwoordigers zaten van verhuurders (zoals woningcorporaties) en huurders (Woonbond). Vermeulen heeft de minister onlangs laten weten dat - gezien de VROM-begroting voor 2004 en de standpunten van de verschillende partijen in de commissie 'voortzetting van de werkzaamheden van de Commissie Huurbeleid thans niet in de rede ligt'.

Meer informatie op de VROM website www.vrom.nl. (bron: Min. VROM)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl