Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 04 November 2003 MKB-Noordwest Holland vraagt gemeenten om terughoudendheid bij vaststelling lokale lasten voor bedrijven in 2004

Eťn dezer weken zullen de gemeenteraden de gemeentelijke begroting voor 2004 vaststellen. Niet alleen voor de burgers maar ook voor het midden- en kleinbedrijf† (gemiddeld† 98% van het totale aantal bedrijven!)† vormen de concept-voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders inzake de ontwikkeling van de lokale lasten een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting.

De regioraad Noordwest Holland van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (die zo'n 6000 ondernemers vertegenwoordigd) maakt zich† grote zorgen over de forse toename van de gemeentelijke lasten gedurende de laatste jaren en de dientengevolge omvangrijke lastenverzwaring voor het midden- en kleinbedrijf.

Deze zorgen worden overigens gedeeld door het Kabinet die naar aanleiding van de in de Monitor Inkomsten uit Lokale Heffingen 2003, waarin de ontwikkeling van de Lokale lasten van 2003 ten opzichte van 2002 zijn onderzocht, onder meer het volgende opmerkt:

MKB-Noordwest Holland is van mening dat met name in deze voor bedrijven moeilijke economische tijden, de geconstateerde, geaggregeerde lokale lastenstijging voor alle gemeenten van 2002 op 2003 (in de orde van grootte van 7,5 % voor gezinshuishoudingen en van 5,7 % voor bedrijven en instellingen) een onverantwoordelijke ontwikkeling is. De geconstateerde ontwikkeling voor bedrijven en instellingen zou overigens nog nadeliger zijn geweest indien er in 2003 geen† incidentele daling van de waterschapsheffingen zou zijn geweest.

Het meest zorgelijk acht MKB-Noordwest Holland de ontwikkeling van de OZB-tarieven, waarvan de opbrengsten ook in uw gemeente relatief verreweg de grootste "eigen inkomstenbron" zijn. Uit de macro-cijfers in de eerder genoemde Monitor blijkt dat in 2003 ten opzichte van 2002 de OZB-lastenstijging maar liefst 8,2 % heeft bedragen en dat is nog maar een gemiddelde.

Bij deze OZB-tarieven ziet MKB-Noordwest Holland† helaas, behalve een zeer forse tariefstijging op zichzelf, ook nog eens een toenemende tariefdifferentiatie ten nadele van de OZB-categorie bedrijfspanden!

Dit alles is voor MKB-Noordwest Holland aanleiding om de gemeenteraden in de regio Noordwest Holland met klem te verzoeken de lastenstijging betreffende de lokale lasten te matigen.

Concreet stelt MKB-Noordwest Holland daarbij voor om de gemiddelde lastenstijging te beperken tot het† inflatiepercentage en voorts, waar het het OZB-tarief betreft en voorzover dat in de desbetreffende gemeente aan de orde is, een gelijk tarief te hanteren voor zowel gezinshuishoudingen als bedrijven en instellingen.

Voor meer informatie : drs. H.B. van Perlstein, secretaris MKB-Noordwest Holland, tel.: 020-4486720 (Bron: MKB Noordwest Holland)

Op zoek naar een nieuwe vestigingslokatie? Zoek naar naar bedrijfsonroerendgoed op www.networkedcommunity.nl/vestigingslokaties/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl