Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 12 februari 2018 College Hollands Kroon legt businessplan motorcross voor aan de raad op 22 februari 2018

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In december 2013 heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden, waaronder een beperking ten aanzien van het geluidsniveau, de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente mogelijk te maken op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer. Het college kreeg daarbij de opdracht om de motorsportfederatie een businessplan te laten uitwerken.

Dit businessplan en een akoestisch onderzoek is opgesteld en daarvan heeft het college besloten om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Die vergadert op donderdagavond 22 februari 2018 over dit onderwerp. De stukken kunt u twee weken voorafgaand aan de vergadering inzien in onze vergaderkalender ris.ibabs.eu/raad-hollandskroon/

Businessplan motorcrossfederatie

Op grond van het raadsbesluit van 19 december 2013 heeft de motorcrossfederatie (Stichting NHGS Phoenix) een akoestisch onderzoek en een businessplan aangeleverd. Hieruit blijkt dat er voor het geluid niet aan de strenge voorwaarden van het raadsbesluit uit 2013 kan worden voldaan. Medewerking is wel mogelijk binnen de wettelijk gestelde kaders. De raad wordt gevraagd om hierover een besluit te nemen. Ook wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over de openingstijden van het motorcrossterrein.

Wil u in contact komen met de raad over dit onderwerp?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad. U kunt de raad een e-mail sturen of een brief per post, ook kunt u contact opnemen met individuele raadsleden of de raadsfractie en/of inspreken tijdens een raadsvergadering. De mogelijkheden om in contact met de raad te komen vindt u op www.hollandskroon.nl.

Achtergrondinformatie

Door de vertegenwoordigers van de motorcross is de afgelopen maanden veel werk verzet om te komen tot een businessplan en een akoestisch onderzoek. Deze onderzoeken hebben betrekking op de locatie hoek Alkmaarseweg/Groetweg Middenmeer. In december 2013 heeft de gemeenteraad diverse kaders gesteld om de geluidseffecten van een te onderzoeken motorcrosslocatie op de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

In een aangeleverd akoestisch onderzoek zijn de geluidseffecten zichtbaar gemaakt. Dit onderzoek is door de RUD (Regionale uitvoeringsdienst) beoordeeld.

De RUD heeft vervolgens een advies gegeven hoe de geluidseffecten tot een minimum kunnen worden beperkt. Daarnaast is een businessplan opgesteld waarin is aangegeven of er voldoende financiële middelen zijn om het plan te realiseren en te exploiteren.

Het is nu aan de gemeenteraad om in de vergadering van 22 februari 2018 te beoordelen of aan de kaders die zij in december 2018 2013 heeft gesteld is voldaan. Indien de gemeenteraad positief oordeelt, kunnen alle procedures worden opgestart, zoals het maken van een milieueffectrapportage www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/index/doel/ en bestemmingsplanprocedure www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/bestemmingsplan/procedure-0/bestemmingsplan/overzicht-procedure/

Tijdens deze procedures kunnen alle belanghebbenden gebruik maken van de inspraakprocedures die wettelijk zijn vastgesteld.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna