Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 23 juni 2017 In actie voor de Tapuit (van Den Helder naar Callantsoog)

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland). Door het duinlandschap voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder en Schagen en Landschap Noord-Holland hier wat aan doen. Het hoofddoel van het convenant is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt o.a. het evenementenbeleid aangepast aan het broedseizoen.

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om er voor te zorgen dat alle plant- en diersoorten weer eerlijke kansen krijgen. De tapuit is een typisch Noord-Hollandse vogel die vroeger veel voor kwam en nu zeer zeldzaam is geworden. Daarom hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Hun streven is om van 40 broedparen nu naar een stabiele populatie van 100 broedparen 2022 te komen.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): "Het is twee voor twaalf voor de tapuit. Dat vind ik echt verschrikkelijk voor zo'n mooie unieke vogel. We hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de achteruitgang van de tapuit. Daar hebben we van geleerd. Door samen te werken kunnen we de tapuit weer een eerlijke kans geven en dat gaan we doen. "

Bescherming

In het verleden is een aantal vogelsoorten geschrapt uit de wettelijke bescherming. Helaas heeft de tapuit hier onder geleden. Door goede omstandigheden voor de tapuit te creëren is het mogelijk om de populatie te vergroten. Zo zijn tijdens het broedseizoen delen van het duin extra kwetsbaar.

Om dan actie te ondernemen door rust te creëren, ervoor te zorgen dat paartjes veilig kunnen broeden en jonge vogels kunnen opgroeien wordt de tapuit geholpen.

Ook door het zoneren van activiteiten (in tijd en locatie) is dit haalbaar.

Van Den Helder naar Callantsoog

Oorzaken van de achteruitgang zijn de intensivering van de landbouw, vergrassing en bebossing van open zandgebieden, sterke afname van het konijn (de tapuit broedt veelal in oude konijnenholen en zoekt zijn voedsel juist op kort gegraasde vegetatie) en van recreatie in de duin- en heidegebieden. Een van de belangrijkste leefgebieden van de tapuit is het duingebied van Den Helder naar Callantsoog. Van àlle Nederlandse tapuiten broedt 20-25% hier in dit Europees beschermde natuurgebied (Natura 2000). In het duingebied tussen Zwanenwater en Pettemerduinen is de tapuit vrijwel geheel verdwenen.

Gemeente Den Helder, gemeente Schagen, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland tekenden op 16 juni 2017 in De Helderse Vallei gezamenlijk een convenant om de achteruitgang van de tapuit in het duingebied een halt toe te roepen (ingezet door voormalig gedeputeerde Tjeerd Talsma). De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (ca 250 paartjes in heel Nederland).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna