Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie: 09 juli 2013 College gemeente Hollands Kroon stelt beleidsregels voor subsidies vast

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college heeft de beleidsregels subsidies Hollands Kroon en het concept subsidieprogramma 2014 vastgesteld.

Met deze beleidsregels wordt bepaald welke verenigingen subsidie ontvangen en tegen welke voorwaarden. De beleidsregels zijn opgesteld aan de hand van de vastgestelde kadernota subsidiebeleid.

Het subsidieprogramma is een overzicht van de subsidies die jaarlijks worden verstrekt. Dit is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting en subsidieplafonds voor 2014. Het subsidieprogramma voor 2014 is (eenmalig) in de beleidsregels verwerkt. Organisaties die een aanvraag voor subsidie hebben ingediend worden in de eerste week van juli 2013 geïnformeerd over de besluitvorming, zodat zij tijdig kunnen anticiperen op de subsidieverstrekking in 2014.

Eigen kracht van inwoners

Wethouder Enno Bijlstra: "Met het vaststellen van de kadernota subsidiebeleid doen wij een appèl op de eigen kracht van onze inwoners om elkaar te activeren, stimuleren en ondersteunen. De focus in het verstrekken van subsidies wordt verlegd naar de mate waarin activiteiten en organisaties bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van een individu of de gemeenschap. Activiteiten die primair gericht zijn op ontspanning en een plezierige invulling van vrije tijd zijn niet meer subsidiabel. Dit houdt in dat inwoners zelfstandig het sociale, sportieve en culturele leven in Hollands Kroon in stand houden en daarin actief zijn". De gemeente stimuleert met het subsidiebeleid specifieke doelgroepen en activiteiten, maar reguliere activiteiten moeten bekostigd worden uit contributies, lidmaatschappen, sponsoring en andere zelf te verwerven inkomsten.

Proces subsidiebeleid

Het vaststellen van de beleidsregels en het opstellen van het concept subsidieprogramma 2014 is de derde stap in het proces van nieuw subsidiebeleid.

De vervolgstappen zijn als volgt: * vaststellen van subsidieplafonds door de gemeenteraad; * vaststellen van het definitieve subsidieprogramma 2014 door het college.

De "Beleidsregels Subsidies Hollands Kroon" zijn te vinden op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna