Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 25 Maart 2009 Concept beleidsnotitie Kampeerbeleid gemeente Harenkarpsel voor kleinschalige kampeervormen ligt ter inzage

Gemeente Harenkarspel heeft nieuw beleid ontwikkeld voor kleinschalige kampeervormen. Dit was nodig omdat vanaf 1 januari 2008 de Wet op de Openluchtrecreatie is afgeschaft. Voor de reguliere kampeerterreinen en recreatieparken in onze gemeente had dit geen gevolgen. Deze terreinen zijn namelijk als zodanig opgenomen in de bestemmingsplannen. Voor kleinschalige kampeervormen moest echter nieuw beleid worden gemaakt.

Bij het opstellen van dit beleid is overleg gevoerd met diverse belanghebbenden: recreatie-ondernemers en/of campinghouders, agrariërs en verschillende belangenverenigingen op dit gebied. Het resultaat van deze inspanningen is de concept-beleidsnotitie Kampeerbeleid voor kleinschalige kampeervormen die nu voor alle inwoners van de gemeente en overige betrokkenen ter inzage wordt gelegd. Na zes weken inventariseert de gemeente alle reacties en verwerkt die waar nodig in de nota. Vervolgens zal de notitie via het college, de commissie Ruimtelijke Zaken en de gemeentraad worden vastgesteld.

In de beleidsnotitie Kampeerbeleid voor kleinschalige kampeervormen komen dus de kleinschalige vormen van kamperen aan bod: kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer), natuurkampeerterreinen, groepskamperen, individueel/vrij kamperen (waaronder ook overnachten met campers en het zogenaamde nachtvissen) en kamperen op eigen terrein. Het toekomstige beleid voor kleinschalige kampeervormen is voor een deel een voortzetting van het al bestaande beleid, maar ook deels een verruiming. Er mogen bijvoorbeeld maximaal tien kleinschalige campings komen met elk maximaal 25 standplaatsen. Met deze verruiming wil de gemeente meer mogelijkheden aanbieden zodat de toeristisch-recreatieve sector zich verder kan ontplooien in onze gemeente. Omdat kleinschalig kamperen beperkt blijft tot huidige agrarische bedrijven en agrarische bedrijven die op basis van het VAB-beleid van functie veranderen, bieden wij hiermee ook de mogelijkheid voor agrariërs om verbredingsactiviteiten te ontwikkelen. Om te voorkomen dat kleinschalige kampeerterreinen te dicht op elkaar komen en zo de uitstraling van een grote camping krijgen, moet er minimaal 100 meter afstand tussen de campings blijven. Ook is het verplicht om een beplantingsstrook van minimaal vijf meter aan te leggen rondom het terrein.

Voor inwoners van de gemeente geldt dat voor eigen gebruik maximaal één mobiel kampeermiddel op het erf mag worden geplaatst. In de praktijk wordt dit vooral gebruikt voor het vakantie- of bergingsklaar maken van de tent of caravan of voor het incidenteel kamperen door de kinderen.

De concept-beleidsnotitie Kampeerbeleid voor kleinschalig kampeervormen ligt met ingang van 23 maart 2009 maart voor de duur van 6 weken ter inzage,ook via de website. In de rubriek Ondernemen, toeristme. U kunt gedurende de eerstvolgende zes weken tot 4 mei uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 1749 ZG Warmenhuizen, op de enveloppe graag de vermelding 'kampeerbeleid kleinschalige kampeervormen'. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna