Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 24 Oktober 2003 Cultuurhistorische regioprofielen voor behoud cultureel erfgoed

Gedeputeerde Staten (GS) hebben zeven cultuurhistorische regioprofielen vastgesteld voor de periode 2004-2007. De regioprofielen zullen onder andere uitgangspunt zijn voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuurhistorie. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de regioprofielen bij het maken van ruimtelijke plannen betrekken.

Vertrekpunt van het provinciaal cultuurhistorisch beleid is dat cultuurhistorie als inspiratiebron wordt gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Op de regiokaarten staat aangegeven wat de strategie is voor een bepaald gebied met betrekking tot de cultuurhistorie. Het gaat hierbij om behouden, versterken of juist ontwikkelen van de cultuurhistorie. Behouden is overigens iets anders dan "bevriezen", want kleine ingrepen zullen altijd noodzakelijk zijn om een gebied levendig te houden. Gedeputeerde Rinske Kruisinga: "ik hoop dat deze regioprofielen een goed hulpmiddel zijn om ons cultureel erfgoed levend te houden".

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de regioprofielen bij het maken van ruimtelijke plannen betrekken. Vooralsnog is sprake van een verantwoordings-plicht. De gemeenten zijn nu nog niet verplicht de adviezen uit de regioprofielen (behouden, versterken of ontwikkelen) te volgen, wél moeten zij uitleggen waarom zij anders met de cultuurhistorie omgaan dan het regioprofiel adviseert. Er kan alleen juridisch getoetst worden als de regioprofielen onderdeel uitmaken van toekomstige streekplannen of andere ruimtelijke plannen.

De regioprofielen zijn een uitwerking van de Cultuurhistorische Waardenkaart waarbij archeologische vindplaatsen, historische geografie en historische bouwwerken in kaart gebracht zijn. Daarmee is een beeld van ons verleden gegeven. De kaart is bedoeld als informatief en signalerend instrument voor iedereen die met de ruimtelijke inrichting te maken heeft. Hierbij staat het begrip 'behoud door ontwikkeling' centraal. In de Cultuurnota 2001-2004 werd al aangekondigd dat de provincie richtinggevende uitspraken zou doen over de ruimtelijke context van de provinciale en regionale structuren door het opstellen van cultuurhistorische regioprofielen. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna