Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 17 September 2003 Oprichting NV voor onderhoud recreatieschappen

Provinciale staten hebben op 15 september jl. hun wensen en bedenkingen t.a.v. de oprichting van een NV kenbaar gemaakt. Dit op verzoek van gedeputeerde staten, die op 15 juli hebben besloten om één beheersorganisatie voor alle zes Noord-Hollandse recreatieschappen in te stellen: Recreatie Noord-Holland NV. Deze NV wordt dan de uitvoeringsorganisatie voor ontwikkeling, aanleg, beheer én onderhoud van recreatie- en groengebieden in Noord-Holland. Op dit moment wordt het onderhoud en beheer per recreatieschap afzonderlijk geregeld, door personeel in dienst van de provincie.

In de staten vergadering werd het college van gedeputeerde staten gevraagd vooral zorgvuldig om te gaan met het personeel én als dit voor de zorgvuldigheid nodig is, niet per se vast te houden aan de streefdatum van 1 januari 2004. Ook werd gewezen op de opmerkingen van de Onderdeelscommissie, de ondernemingsraad van de direct betrokken medewerkers, die verzoekt de mogelijkheden voor meer marktwerking goed te onderzoeken alvorens deze in te voeren.

Gedeputeerde Hans Schipper (o.a. openluchtrecreatie en toerisme) benadrukte de noodzaak om het onderhoud van de recreatiegebieden meer te sturen op kostenbeheersing Daarvoor kreeg hij brede steun..

In de optie van Gedeputeerde Staten is het in leven roepen van bovengenoemde NV het logische en wenselijke eindresultaat van een jarenlang proces rond bestuurlijke en organisatorische vernieuwing van de recreatieschappen. Dat proces startte in 1998. Onderzoeken en inspraakrondes leidden in januari 1999 tot het besluit om de afzonderlijke beheersbureau's van de schappen eerst intern te verzelfstandigen. Binnen vier jaar kon dan toegegroeid worden naar externe verzelfstandiging.

Uitgangspunt daarbij was wel dat de nieuwe organisatie in handen moest blijven van de overheid om er o.a. voor te zorgen dat de recreatiegebieden voor iedereen gratis toegankelijk blijven.

In februari van dit jaar was er in de staten commissie voor openlucht recreatie een brede ondersteuning voor de ontwikkeling van een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een vennootschap.

Voor de besturen van de recreatieschappen verandert weinig. Zij blijven opdrachtgever en vanaf begin volgend jaar geven zij de opdrachten niet meer aan de uitvoeringsorganisatie van groenbeheer van de provincie maar aan Recreatie Noord-Holland NV. Die zorgt dan als opdrachtnemer voor alle taken en producten van de intussen al samenwerkende recreatieschappen te weten: Groengebied Amstelland, Landschap Waterland/Hemmeland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Spaarnwoude en Het Twiske. Door verzelfstandiging en samenwerking wordt de huidige kwetsbaarheid van vooral de kleine schapsorganisaties verminderd. Er komt één, meer robuuste en slagvaardige organisatie die op termijn meer marktgericht zal gaan werken.

De 100 mensen die nu nog bij de provincie werken (83 full-time banen) gaan over naar de nieuwe NV en krijgen een zogenaamde B 3 status, waarbij de provinciale rechtspositie in stand blijft. De NV krijgt tijdelijk onderdak in de directe nabijheid van het bestaande beheersbureau in het recreatiegebied in Spaarnwoude.

Naast het efficiënter kunnen werken door oprichting van één organisatie voor alle schappen is een ander pluspunt dat samenwerking met de andere groene beheerders in Noord-Holland, zoals Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, centraal dus makkelijker kan verlopen.

De komende jaren worden in Noord-Holland nog duizenden hectares recreatiegebied aangelegd.

De kennis en ervaring van Recreatie Noord-Holland wordt hiervoor ingezet, om vooral de kosten van beheer en onderhoud van deze gebieden zo laag mogelijk te houden.

Inmiddels heeft de samenwerking van de schappen al geresulteerd in gezamenlijke internetsite: www.recreatienoordholland.nl. Op deze site kun je zoeken naar een bepaalde activiteit of naar het aanbod van voorziening in alle gebieden. Via de hoofdpagina kan worden doorgeklikt naar de informatie per recreatiegebied. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna