Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Cultuur, Sport & Recreatie : 04 Juni 2003 Veilig zwemmen in Noord-Holland 2003

Regelmatige controles op 69 drukbezochte plaatsen.

Bij de provincie Noord-Holland kunt u ook dit jaar tijdens het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober informatie opvragen over de kwaliteit van het zwemwater op 69 drukbezochte locaties aan de Noordzeekust en binnenwateren in Noord-Holland.

Op 1 mei verschijnt de folder 'Veilig zwemmen 2003' met hierin o.a. een kaart van de 69 locaties in twee talen: Nederlands en Duits. De folder is gratis verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bibliotheken en VVV-bureaus in heel Noord-Holland. De folder kunt u ook rechtstreeks bestellen bij de provincie Noord-Holland, tel. 023 – 514 4300.

Actuele informatie over gecontroleerde zwemlocaties in uw omgeving kunt u vanaf 1 mei opvragen bij de provinciale Zwemwatertelefoon 0800-998 6734 (gratis) op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, daarna hoort u een informatieband. Deze info is vanaf medio mei ook 24 uur per dag beschikbaar op internet via de provinciesite www.noord-holland.nl

De waterbeheerders controleren gemiddeld één keer per twee weken de kwaliteit van het zwemwater op drukbezochte plaatsen. In Noord-Holland zijn dit er 69 onder controle van Rijkswaterstaat, de hoogheemraadschappen van Rijnland, Hollands Noorderkwartier en de dienst Waterbeheer en Riolering (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).

De provincie Noord-Holland toetst hun meetresultaten aan de geldende wettelijke normen en spreekt daarna een oordeel uit over de kwaliteit van het zwemwater op deze 69 locaties. Op 68 plaatsen is momenteel de zwemwaterkwaliteit redelijk, goed tot uitstekend. Er geldt een zwemverbod voor het Kinselmeer, oostelijk van Amsterdam-Noord/Burgerdam wegens lozing van ongezuiverd afvalwater: de riolering terplaatse ontbreekt nog.

De provincie baseert haar oordeel op de huidige wettelijke normen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. De afgelopen maanden is ten onrechte twijfel ontstaan over de zwemwaterkwaliteit in Nederland. Dit is te wijten aan begripsverwarring over de strengere normen van de Europese zwemwaterrichtlijn. De rijksoverheid is nog bezig deze richtlijn te 'vertalen' naar de nationale wetgeving. Tot die tijd blijven de huidige wettelijke normen uitgangspunt voor beoordeling.

Eigen risico en veiligheid

Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. De ervaring leert dat men in het algemeen veilig kan zwemmen op de gecontroleerde locaties in Noord-Holland, uitgezonderd het Kinselmeer. Toch kleven er onvermijdelijk geringe risico's aan het zwemmen in open water. Uit voorzorg waarschuwt de provincie Noord-Holland daarom preventief voor ondermeer:

Blauwalg

Als warm weer lange tijd aanhoudt, stijgt de kans op blauwalg. De blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmstoornissen veroorzaken. Op plaatsen waar blauwalg is aangetroffen, zet(ten) de beheerder(s) waarschuwingsborden neer. Deze plaatsen kunnen door stroming en wind van dag tot dag verschillen. De provincie ontraadt u te zwemmen op plaatsen waar blauwalg zichtbaar is. Actuele meldingen hierover kunt u vinden op internet www.noord-holland.nl en Teletekst pagina 725.

Maag- en darmstoornissen

Soms komen in het water bacteriën en virussen voor die daar van nature niet thuishoren. Deze kunnen soms maag- en darmstoornissen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld maagkramp, braak, koorts of diarree. De klachten duren in het algemeen enkele dagen tot een week.

Oorontsteking en zwemmersjeuk

Worden veroorzaakt door organismen die in het water van nature voorkomen.

De belangrijkste klachten bij oorontsteking zijn oorpijn, jeuk, vochtsafscheiding en/of tijdelijk gehoorverlies.

Zwemmersjeuk kan flinke jeuk veroorzaken en in extreme gevallen huidirritatie, -zwellingen of –bultjes. U doet er verstandig aan na het zwemmen natte badkleding direct te verwijderen, te douchen, de huid goed droog te wrijven en droge kleding aan te trekken om problemen te voorkomen.

Als u onverhoopt last zou krijgen van een genoemde aandoening, adviseren wij u contact op te nemen met een (huis)arts. Wij verzoeken u dit ook te melden bij de provinciale Zwemwatertelefoon 0800 – 998 6734. Uw melding kan ons helpen anderen tijdig te informeren om zo wellicht meerdere ziektegevallen te voorkomen. (bron: prov. nh)

Geen zin om te zwemmen? Doe een leuk idee op via de diverse Toeristische sites in Noord-Holland: Toerisme Noord-Holland, Regio VVV Kop van Noord-Holland, Museum Haven Willemsoord, Holland Utrecht Evenementen, VVV Regio Alkmaar, Hoorn en Medemblik, VVV Regio Bergen & Schoorl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl

Toerisme in Noord-Holland

Dierentuin Anna Paulowna