Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 22 mei 2013 Open dagen in 3 kerngebieden bloembollenteelt op 5, 7 en 12 juni 2013

In de komende periode kunnen de bloembollentelers weer kennis vergaren tijdens de open dagen van Proeftuin Zwaagdijk. De aftrap vindt plaats op 5 juni 2013 bij Floratuin Julianadorp. Vervolgens is op 7 juni 2013 het proefveld bij Kleurrijk Flevoland geopend en op 12 juni 2013 Zwaagdijk. Naast een groot aanbod van proeven worden lezingen gehouden over actuele zaken in de bollensector. De openingstijden zijn overal van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Proeftuin Zwaagdijk is met het onderzoek in voorjaarsbloeiende gewassen actief in drie kerngebieden: Noordoostpolder, Noordelijk Zandgebied en West-Friesland.

Er is gekozen voor regionale proefvelden omdat telers te maken hebben met de specifieke teeltomstandigheden van een gebied. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats om het huidige en toekomstige pakket aan middelen en bemesting te toetsen. Met wettelijke veranderingen die van toepassing op het gebied van gewasbescherming en bemesting is de industrie continu in beweging. Fabrikanten en handelsbedrijven zijn constant op zoek om een breed en effectief pakket voor de telers te kunnen aanbieden. Tijdens de open dagen kunt u daarmee kennis maken.

Noordelijk Zandgebied (5 juni)

Op het proefveld bij Floratuin Julianadorp geeft Agrifirm Plant toelichting bij haar proeven in tulp, narcis, hyacint en muscari. In tulp komt bestrijding van Rhizoctonia uitgebreid aan de orde waarbij diverse schema's worden getest.

Bemestingsonderzoek wordt uitgevoerd in tulp en muscari. Hier worden o.a. langzaamwerkende meststoffen gedemonstreerd. In alle gewassen komt verder onkruidbestrijding aan de orde. In hyacint is daarnaast een proef te zien waar Pythiumbestrijding aandacht krijgt. Tijdens de middag is er speciaal aandacht voor virus in tulp. De open middag start dan ook om 13.15 uur met een lezing van Maarten de Kock van PPO. Hij geeft uitleg over het Actieplan Minder virus in tulp wat zij samen met Proeftuin Zwaagdijk, LTO Groeiservice, BKD en telers uitvoeren. Agrifirm Plant verzorgt een tweede lezing over hoe om te gaan met de mestwetgeving in relatie tot het voorzien in de fosfaatbehoefte van de plant.

Daar hoort ook het op peil houden en verbeteren van het organische stofgehalte in de grond bij.

Kleurrijk Flevoland (7 juni)

De open middag in Creil bij Kleurrijk Flevoland wordt georganiseerd in samenwerking met Agrifirm Plant, BASF, Profytodsd en Ten Brinke. De specialisten van deze bedrijven geven toelichting op het proefveld. Voordat de telers het veld op gaan geven Profytodsd, Ten Brinke en Agrifirm Plant ieder een lezing in het bedrijfsgebouw 'Groot Vertrouwe'. De lezing vangt om 13:15 uur aan en zal gaan over actuele zaken in de teelt en een toelichting op hetgeen wat op het proefveld te zien is. Op het veld brengt Ten Brinke de bemesting van tulpen onder de aandacht. Hierbij worden verschillende meststoffen getest en middelen die het bodemleven verbeteren. Profytodsd laat een proef zien met een beschermingsmiddel tegen gewasverbranding en onderzoek naar virusbeperking.

Agrifirm Plant heeft een aantal interessante proeven op het gebied van onkruid en bemesting aangelegd. Ook BASF richt zich op onkruidbestrijding. In één van de onkruidproeven van Agrifirm Plant wordt de schade door het overwaaien van onkruidmiddelen uit maïs- en graanteelten in beeld gebracht wat een actueel onderwerp is in de polders.

Zwaagdijk (12 juni)

In Zwaagdijk is traditiegetrouw een groot aantal proeven te zien. Dit jaar zijn o.a. Agrifirm Plant, Bayer CropScience, BASF en Agrofresh aanwezig. Het proefveld is gelegen achter de bedrijfsgebouwen. Het gaat o.a. om proeven met vuurbestrijding, virusbeperking, onkruidbestrijding, bolontsmetting, chemische selectiemethoden en doorteelt. Daarnaast is het gebruikswaarde onderzoek te zien. Agrofresh licht in haar proef de werking van SmartFresh toe. SmartFresh is een ethyleenafvanger welke tijdens de bewaarperiode van de bollen wordt toegepast. Op het veld ziet u de invloed op de groei. Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk zal op het veld de ins en outs van het Nieuwe Actieplan virus in tulp toelichten wat in samenwerking met BKD, PPO en LTO Groeiservice wordt uitgevoerd. Op het gebied van virus is daarnaast onderzoek te zien met chemische selectie in opdracht van Agrifirm Plant en Productschap Tuinbouw. Tijdens de middag wordt speciaal aandacht besteed aan beregening. Er is twee keer een lezing in de bedrijfsgebouwen van Proeftuin Zwaagdijk om 13.15 uur en 14.45 uur.

De lezing wordt ingevuld door Altjo Medema van Dacom en Maurits Greydanus van Altic. Altjo Medema zal het sensorsysteem van Dacom toelichten waarmee telers continu de vochthuishouding per 10 cm grond kunnen monitoren. Hiermee kan de hoeveelheid beregening en timing daarvan optimaal worden afgestemd. In de presentatie komt ook de invloed van bodemstoringen en grondbewerking op de vochthuishouding in de grond aan de orde. Maurits Greydanus zal ingaan op risico's van de kwaliteit, EC en pH van beregeningswater op de groei van bloembollen. Aan het eind van de lezing wordt u meegenomen voor een demonstratie van de Phytobac die Proeftuin Zwaagdijk onlangs heeft aangeschaft. Een Phytobac is een systeem dat resten van gewasbeschermingsmiddelen verzamelt en door middel van een mengsel van grond, stro en microbiologie afbreekt in een speciale bak.

Spuitlicentie

Alle bijeenkomst kunnen meetellen voor verlenging van de spuitlicentie (thema teelt). U dient dan om 13:00 uur aanwezig te zijn en minimaal 3 uur te blijven.

Het is verplicht de lezingen bij te wonen. De kosten, verrekening achteraf, bedragen € 35,--. Vergeet niet uw spuitlicentie mee te nemen!

De open dag is een unieke gelegenheid voor u als teler om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen binnen de teelt van tulpen. Natuurlijk is het ook een kans om bij te praten met uw vakgenoten. Wij zien u graag terug op één van onze open dagen zodat u goed voorbereid het nieuwe teeltseizoen kan starten in het najaar. (Bron: Proeftuin Zwaagdijk)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl