Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 13 mei 2013 Controle veeteeltbedrijven Noord-Holland Noord

Op het erf van veeteeltbedrijven blijven onbedoeld altijd resten achter van mest en veevoer. Deze stoffen mogen niet na een regenbui in de sloot komen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de komende tijd controleren of veehouders de juiste maatregelen treffen om deze verontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan.

Het HHNK beheergebied, tussen het Noordzeekanaal en de Cocksdorp op Texel, telt meer dan 2000 veeteeltbedrijven. Het HHNK is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater en controleren daarom een groot aantal veeteeltbedrijven. De opslag van mest en veevoer is een groot aandachtspunt. Stoffen die vanuit mest en veevoer in het slootwater terecht-komen, kunnen een forse groei van algen en waterplanten tot gevolg hebben. Dit gaat ten koste van vissen en andere planten in de sloot én is slecht voor de doorstroming.

Geslaagde controles in 2012

Vorig jaar voerden HHNK handhavers 392 controles uit in o.a. de gemeenten Niedorp, Schermer, Waterland, Zeevang en Zijpe. Bij 59 bedrijven werden overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende was de lozing vanaf het erf van vervuild regen-water in de sloot (47 gevallen). Bijna alle bedrijven bleken bij hercontrole verbeteringen te hebben aangebracht.

Waarop wordt gecontroleerd?

De controler is vooral op lozingen vanaf het erf in oppervlaktewater. Het gaat dan om regenwater dat voerresten en mest in de sloot spoelt. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of er melkspoelwater wordt geloosd en of huishoudelijk afvalwater van het bedrijf en nevenactiviteiten (bijvoorbeeld een kleine camping) op de juiste manier wordt geloosd. En tijdens de dagelijkse surveillance controleren de handhavers of agrariërs bij het uitrijden van mest de mestvrije zone langs het oppervlaktewater aanhouden.

Controleurs geven tips

Handhavers controleren niet alleen, ze geven ook uitleg over de nieuwe wetgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en handige tips om lozingen te voorkomen. Bijvoorbeeld hoe de veevoederopslag op de juiste manier kan worden afgedekt of hoe de hiervan afkomstige perssappen via een absorberende onderlaag kunnen worden opgevangen. Of hoe het erf het beste schoon gehouden kan worden.

Met deze maatregelen kan voorkomen worden dat vervuild hemelwater vanaf het erf in het oppervlaktewater terecht komt. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer gaat er vanuit dat de veehouders met relatief eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er een lozing van vervuild hemelwater in het oppervlaktewater plaatsvindt. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl