Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 22 maart 2013 MKB Noord-Holland: behoud HIRB-subsidieregeling

De belangenvertegenwoordiger voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie Noord-Holland, MKB Noord-Holland, strijdt voor behoud van de Provinciale Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) regeling. De subsidieregeling bestaat inmiddels uit 2 uitvoeringsregelingen 'Privaat' en 'Light' en beide worden ter beschikking gesteld door de Provincie Noord-Holland. De HIRB Privaat is voor de herstructurering van private ruimte, de HIRB Light is voor openbare ruimte.

Sinds 2004 kunnen de HIRB-subsidies in verschillende tranches door gemeenten en Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)-regio's jaarlijks worden aangevraagd. Bedrijven kunnen in samenwerking met gemeenten aanvragen doen voor onderzoek naar herstructureringsmogelijkheden op private kavels. Het gaat bijvoorbeeld om revitalisering of herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. MKB Noord-Holland en de HIRB-regeling zetten in op het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Hier liggen een aantal overwegingen aan ten grondslag: het voorkomen dat bedrijventerreinen in een neerwaartse spiraal terecht komen en niet meer voldoen aan de hedendaagse kwaliteitseisen, het beperken van aanleg van nieuwe terreinen, het tegengaan van verrommeling van het landschap en het optimaliseren van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen.

Onder herstructurering vallen:

De HIRB-regeling dreigt per 2 mei 2013 definitief te verdwijnen en dit terwijl de regeling zich in het verleden meer dan bewezen heeft. Recent zijn de regelingen geëvalueerd en de belangrijkste conclusie was dat de uitvoeringsregelingen een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van herstructurering op bedrijventerreinen. MKB Noord-Holland heeft geconstateerd dat:

Voorgaande in ogenschouw nemende en het feit dat de Provincie Noord-Holland over de periode 2004-2013 in 3 periodes en verschillende tranches substantieel geld - in totaal € 64,7 miljoen - beschikbaar heeft gesteld binnen de regeling, heeft MKB Noord-Holland samen met VNO-NCW West genoodzaakt begin maart 2013 een brandbrief te sturen aan Provinciale Staten om de HIRB-regeling ook de komende jaren open te houden/stellen voor belangstellenden. (Bron: MKB Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl