Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 03 december 2009 Economische ambities vastleggen in Ruimtelijk Beleid - Bedrijfsleven wil ook in de toekomst ruimte om te kunnen groeien

Het georganiseerd bedrijfsleven heeft een breed gedragen mening over de provinciale structuurvisie in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verwoord. Het oordeel is dat in de structuurvisie onvoldoende recht wordt gedaan aan de economische dynamiek van Noordwest-Holland. De provinciale structuurvisie geeft daarmee onvoldoende ruimte voor het realiseren van de breed gedragen ambities van het regionaal bedrijfsleven. De regio werkt hard aan het realiseren van de ambities en treft daarbij de provincie Noord-Holland in het algemeen als sterke partner. Als het gaat om provinciaal economisch beleid, heeft het bedrijfsleven uit Noordwest-Holland weinig te klagen. In het ruimtelijk beleid van de provincie, zoals voorgesteld in de ontwerp structuurvisie, wordt echter nauwelijks ruimte geboden om de ambities van Noordwest-Holland te realiseren. Deze kloof tussen het economisch en ruimtelijke ordeningsbeleid van de provincie is voor het bedrijfsleven teleurstellend.

De ambitie van Noordwest-Holland bestaat uit de ontwikkeling van vier economische drivers waarmee de regio zich (inter)nationaal wil en kan onderscheiden. Dit zijn Agribusiness, Energie en Water, Vrijetijdsindustrie en de Stedelijke Economie. Daarnaast blijven de regionaal sterke sectoren, zoals de Bouw en Metaal van groot belang.

Het bedrijfsleven uit Noordwest-Holland werkt samen met de gemeenten en de provincie aan het uitbouwen van bovengenoemde drivers. Hiertoe worden concrete projecten uitgevoerd die de economische groei van deze sectoren stimuleert.

Om de groei te kunnen realiseren zijn er echter ook andere randvoorwaarden nodig zoals: infrastructuur, werklocaties en een voldoende beroepsbevolking. Vooral de ontwikkeling van de beroepsbevolking die in de Structuurvisie wordt voorgespiegeld, baart het bedrijfsleven zorgen. De keuze om de overloop van de metropoolregio in Amsterdam geheel te plaatsen in Almere leidt op termijn tot een teruggang van de beroepsbevolking in Noordwest-Holland. Dit heeft een negatief effect op de groeikansen van de regionale economie. Het bedrijfsleven pleit dan ook voor het erkennen van de positie van Noordwest-Holland, met steden als Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Purmerend, als onderdeel van de metropoolregio. In de structuurvisie vraagt dit een beleid waarin ruimte gereserveerd wordt in Noordwest-Holland voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling, om een deel van de druk op de regio Amsterdam op te vangen. Noordwest-Holland biedt hiermee uitstekende kansen voor het versterken van de metropoolregio.

Naast de onderkenning van de regio als versterking voor de metropoolregio vraagt het bedrijfsleven uit Noordwest Holland ruimte voor een aantal specifieke voorwaarden voor de ontwikkeling van de economische drivers. Hiermee wordt de provincie handvatten geboden om het ruimtelijk beleid van de provincie aan te laten sluiten bij de ambities en mogelijkheden van de regio. Bovendien kan de structuurvisie hiermee beter aangesloten worden op het economisch beleid van de provincie.. Bij een ambitieuze regio en provincie past ook een ambitieuze structuurvisie! (Bron: KvK)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variƫrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl