Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 22 Juni 2006 Nederlands octrooisysteem MKB-vriendelijker

Een beter, transparanter en goedkoper octrooisysteem. Dat is het doel van een serie aanpassingen in de Rijksoctrooiwet 1995 die staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft aangekondigd op het Tweede Octrooicongres in Rijswijk. `Een goed werkend octrooisysteem is smeerolie voor onze economie´, aldus Van Gennip.

Grote bedrijven verkrijgen doorgaans via de internationale of Europese route octrooien voor meerdere landen, waaronder Nederland. Het nationale octrooisysteem is vooral van belang voor het MKB als relatief snelle, goedkope en eenvoudige manier om een octrooi te verkrijgen. Uit onderzoek blijkt dat er in het nationale systeem nog wel een aantal barrières voor het MKB bestaan. Van Gennip kondigde daarom verbeteringen op vier fronten aan.

Meer kwaliteit

De eerste categorie maatregelen is gericht op een betere kwaliteit van het octrooisysteem. Zo bestaan nu naast elkaar een zesjarig en een twintigjarig octrooi. Het zesjarige octrooi is ongetoetst en zonder een nieuwheidsonderzoek en voegt in de praktijk weinig toe. Van Gennip wil daarom het zesjarige octrooi afschaffen en tegelijkertijd het eveneens ongetoetste twintigjarige octrooi versterken met een `written opinion´, een toegankelijke toelichting op het nieuwheidsonderzoek. Dat leidt tot meer rechtszekerheid voor de houder en meer transparantie voor derden.

Lagere kosten

De tweede categorie verbeteringen richt zich op de kosten. De drempel voor het MKB om `in te stappen´ moet laag zijn. Daarom gaat de taks voor het nieuwheidsonderzoek bij het twintigjarige octrooi omlaag van ¬ 340 naar ¬ 100 en neemt de overheid de kosten voor de `written opinion´ op zich. Daarnaast kunnen straks octrooien ook in het Engels aangevraagd worden (met conclusies naar het Nederlands vertaald). Het octrooi hoeft dan niet meer vertaald te worden als men het internationaal wil doorzetten. Verder zal de taksenvrije periode vanaf de aanvraagdatum van het octrooi één jaar korter worden, vanaf jaar vier in plaats van vanaf jaar vijf zal men instandhoudingstaksen moeten betalen. Dat prikkelt octrooihouders zich sneller de vraag te stellen of het octrooi nog aangehouden moet worden of niet. Om die prikkel nog verder te versterken wil Van Gennip de instandhoudingstaksen na tien jaar verhogen. Online indiener wordt goedkoper dan op papier indienen. Dat vermindert de administratieve lasten voor aanvrager en het Octrooicentrum Nederland. Transparantie octrooigemachtigden

De derde categorie verbeteringen is gericht op de octrooigemachtigden. De kosten voor het inhuren van gemachtigden vormen een belangrijk deel van de totale aanvraagkosten. Toch hebben aanvragers vaak weinig inzicht in waar zij precies voor betalen. Van Gennip wil in een Transparantie Convenant afspraken maken met de beroepsgroep zodat de afnemers meer inzicht krijgen in werkzaamheden en tarieven van octrooigemachtigden. Er zou onder meer een informatieve website moeten komen, afspraken over heldere facturering en meer aandacht voor klachten en tuchtrecht. Ook wil zij afspraken maken over het leveren van `pro bono´-werk aan bijvoorbeeld starters.

Betere voorlichting

Tenslotte moet de voorlichting rond octrooien in het algemeen beter om het MKB meer inzicht te geven in het nut en de mogelijkheden ervan. Daarin zal Octrooicentrum Nederland een belangrijke rol spelen, samen met Syntens en SenterNovem. Voor het uitvoeren van een aantal verbeteringen is wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 nodig. Na de zomer wil Van Gennip daartoe een wetsvoorstel indienen. Bij snelle behandeling kan het zesjarige octrooi dan per 1 januari 2008 worden afgeschaft.

De taksenwijzigingen zouden per 1 januari 2007 van kracht kunnen worden. De `written opinion´ wordt per 1 juli aanstaande ingevoerd. (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl