Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 1 maart 2001 GS presenteren toekomstige behoeften aan vestigingslocaties

Gedeputeerde staten presenteren definitieve berekeningen toekomstige behoeften aan vestigingslocaties voor bedrijven

Gedeputeerde staten hebben de berekeningen van toekomstige behoeften aan vestigingslocaties voor bedrijven vandaag afgerond. In de nieuwe planningsopgave hebben gedeputeerde staten hun ambitie, namelijk 10% ruimtewinst door innovatief ruimtegebruik, verwerkt. Taakstellingen voor extra bedrijventerreinen zullen gedeputeerde staten verder uitwerken in de regionale economische stimuleringsprogramma’s. Dit jaar nog komt er een actieprogramma waarin gedeputeerde staten het uitgangspunt "innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen" verder zullen uitwerken. Op 21 maart adviseert de commissie Economie, Landbouw en Europa

De huidige planningsopgave verschilt tov de opgave van verleden jaar. De verschillen hangen samen met meerdere herzieningen. Van algemene aard is de update van vraag en aanbod naar de periode 2000-2010 (was 1998-2010). Ook is voor enkele regio’s aanvullend onderzoek verricht waarmee regionale verfijning is bereikt. En tenslotte hebben de regionale bestuurlijke consultatierondes in mei 2000, schriftelijke reacties en de expertmeeting in oktober jl geleid tot verdere verfijning van de berekeningen.

Uit onderstaande tabel blijkt hoe per regio een en ander in hectares uitvalt:

 

Regionale

Regionaal

Plannings

Over-

Regio /

Vraag-

Aanbod

Opgave

Schot

Terreinsegment

Opgave

     
 

2000-10

2000-10

2000-10

2000-10

Bedrijventerreinen

       

IRO 1 Noordkop

152

126

26

 
         

IRO 2 West-Friesland

214

95

119

 
         

IRO 3 Noord-Kennemerland

281

88

193

 
         

IRO 4 Waterland

101

23

78

 
         

IRO 5 Zaanstreek

       

Gemengd plus

-

-

   

Modern gemengd

45

84

 

39

Transport & distributie

17

16

1

 

Bedrijvenpark

6

-

6

 
         

IRO 6 Ijmond

       

Gemengd plus

-

1

 

1

Modern gemengd

34

30

4

 

Transport & distributie

11

23

 

12

Bedrijvenpark

6

14

 

8

         

IRO 7 Zuid-Kennemerland

79

14

65

 
         

IRO 8a Hoofddorp - niet Schiphol

101

124

 

23

         

IRO 8b Hoofddorp – Schiphol

208

95

113

 
         

IRO 9 Amsterdam

203

252

 

50

         

IRO 10 Gooi en Vechtstreek

101

37

64

 
         

Zeehaventerreinen

       

IRO 5 Zaanstreek

       

Kadegebonden

3

27

 

24

Havengebonden

6

 

6

 

Droog zeeh.terrein

6

 

6

 

IRO 6 Ijmond

       

Kadegebonden

3

18

 

15

Havengebonden

13

11

2

 

Droog zeeh.terrein

6

1

5

 

IRO 9 Amsterdam

       

Kadegebonden

166

180

 

14

Havengebonden

179

90

89

 

Droog zeeh.terrein

51

200

 

149

De definitieve berekeningen voor toekomstige vestigingslocaties voor bedrijven zijn bouwstenen voor het streekplan Noord-Holland Zuid en het streekplan Noord-Holland Noord.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl