Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 12 Oktober 2006 Geen extreme bodemdaling bij Bergen aan Zee

Er is geen reden om te verwachten dat de bodem van de kust bij Bergen flink zal dalen. Dat concluderen Gedeputeerde Staten op basis van advies van het Rijksinstituut van Kust en Zee (RIKZ). De plannen voor de versterking van de Hondsbossche Zeewering hoeven daarom niet te worden aangepast.

Eind 2004 deden berichten de ronde dat er mogelijk sprake zou zijn van extreme daling van de bodem, die wellicht effect zou hebben op het project Kustvisie (waarin oplossingen worden ontwikkeld voor de zwakke schakels in de kustverdediging). Daarom heeft het RIKZ, onderdeel van Rijkswaterstaat, op verzoek van de provincie Noord-Holland een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De voorlopige conclusies van dit onderzoek zijn reeds meegenomen bij het provinciale besluit in april 2006 over de kustversterking. Onlangs is het definitieve advies uitgebracht.

Van enige bodemdaling is wel sprake. Bij Bergen komt dat door de effecten van gaswinning (die nog voor 2010 ophouden). En er treedt nog enige verzakking op door eerdere versterkingsmaatregelen aan de Hondsbossche Zeewering. Maar ook die effecten zijn binnenkort voorbij. In de oplossingsrichtingen voor versterking van de dijk die de provincie de afgelopen jaren heeft uitgewerkt, was al rekening gehouden met een zekere mate van bodemdaling. Bovendien zal de dijk, die aan de binnenzijde wordt versterkt om erosie bij golfoverslag te voorkomen, "robuust" worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat bij eventuele onzekerheden in berekeningen altijd de veilige kant wordt gekozen.

Bij Hargen is overigens een nieuw gasveld ontdekt. Winning uit dit nieuwe gasveld kan mogelijke bodemdalingen tot effect hebben. In de volgende fase van de Kustvisie (waarin een detailontwerp voor versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt gemaakt) zal dit verder onderzocht worden. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl