Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 06 februari 2018 Programma naar een rijke Waddenzee 2018

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Waar gaat PRW in 2018 mee aan de slag? Een verdere ontwikkeling van de onderwaternatuur, de start van pilot-projecten voor zoutadaptatie én stappen voorwaarts naar een duurzame visserij; Het is een greep uit de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat dit jaar aan de slag met 56 projecten voor duurzaam economisch gebruik en natuurontwikkeling in het Waddengebied. En heeft daarvoor een budget beschikbaar gekregen van iets meer dan 2 miljoen euro.

De volledige uitvoeringsagenda kun je hier downloaden. Belangrijke speerpunten zijn:

Onderwaternatuur

PRW wil de ontwikkelingen rondom onderwaternatuur (het sublitoraal) graag aanjagen. Hier liggen nog grote kansen voor natuurontwikkeling. De recente ontdekking van de platte oester www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/platte-oesters-gevonden-waddenzee/ is daar een mooi voorbeeld van. PRW gaat in 2018 zaken slim combineren via het adagium leren door doen. Zo zorgt de aanleg van een demonstratiefuik www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/publieksfunctie-voor-oostelijke-monitoringsfuik-waddenzee/ bij Lauwersoog voor zowel kennisontwikkeling als bewustwording. Andere eyecatchers voor dit thema zijn ondermeer het afdekken van scheepswrakken www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/gaan-mosselbanken-scheepswrakken-beschermen/ met materiaal waar schelpdieren zich op kunnen vestigen. En de lancering van de Swimway-aanpak www.rijkewaddenzee.nl/project/visstrategie-en-ontwikkelen-swimway-benadering/ op de trilaterale Ministersconferentie op 17 en 18 mei 2018 in Leeuwarden.

Zoutadaptatie

De kust van Noord-Nederland staat steeds meer onder invloed van zoute kwel vanuit de Waddenzee. Dit natuurlijke proces neemt de laatste jaren toe door zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. PRW kijkt in samenwerking met regionale stakeholders hoe we slim om kunnen gaan met dit gegeven.

Veelbelovende regio’s en initiatieven zijn het afgelopen jaar in kaart gebracht.

In 2018 starten er een aantal projecten, ondermeer de introductie van een ‘Waddenpakket’ agrarisch natuurbeheer en een landbouwdemonstratieveld voor zoutadaptatie www.rijkewaddenzee.nl/project/zoutadaptatie/

Morfologie

PRW ondersteunt Rijkswaterstaat bij een integrale kennisagenda over Morfologie van de Waddenzee. Deze kennisagenda moet het inzicht vergroten over het gedrag en de ontwikkeling van de morfologie www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/1006-2/ van het Waddensysteem op verschillende tijd- en ruimte schalen. Daarnaast geeft het inzicht in hoe de morfologie reageert op menselijke ingrepen. Dit levert basiskennis op en helpt beheerders anticiperen op langjarige ontwikkelingen en trends. Daarnaast wordt er ingezet op de kennishuishouding door informatie beter te ontsluiten en de samenwerking te versterken.

Visserij

Voor de Visserij in het Waddengebied zet PRW in op genoeg ruimte om investeringen in duurzame innovaties aan te jagen. Dit kan dan gepaard gaan met de ontwikkeling van meer beschermd gebied. Dit is met name van toepassing voor de mossel- www.rijkewaddenzee.nl/project/project-2/ en garnalenvisserij www.rijkewaddenzee.nl/project/project-1/ - Daarnaast moet er in 2018 een nieuw beleidskader zijn voor het oesterrapen www.rijkewaddenzee.nl/project/beleidskader-rapen-japanse-oesters/ - Ook de evaluatie van het Handkokkelakkoord www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/sterke-daling-van-aantal-kokkels-in-de-waddenzee/ moet een impuls opleveren voor de duurzame visserij in het gebied.

Bijna 60 projecten

In totaal zijn er 56 initiatieven die PRW het komende jaar uitvoert of aanjaagt.

Daar zitten ook veel bekende projecten bij zoals de Flyway www.rijkewaddenzee.nl/project/verstevigen-van-de-flywaymonitoring/ - duurzame Waddenzeehavens en Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee www.rijkewaddenzee.nl/project/dark-sky-waddengebied/ Maar bijvoorbeeld het ondersteunen van de Trilaterale Ministersconferentie in mei 2018. Daarnaast heeft PRW vrije ruimte om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van beleid en beheer op te pakken samen met organisaties, ondernemers, bewoners en overheden.

Laatste jaar

Het jaar 2018 is alweer het laatste jaar van het Programma. De looptijd van vier jaar zit er dan namelijk op. Op dit moment loopt de evaluatie nog. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het programma eindigt of dat er een vervolg komt.

Meer informatie op www.rijkewaddenzee.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl