Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 10 december 2013 Ook op Texel één integrale voorziening voor peuters

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - In lijn met de landelijke ontwikkeling is het voornemen van het college van B&W om ook op Texel de peuterspeelzalen onder de wet kinderopvang te laten vallen. Hiermee ontstaat een peuteropvang met gelijke kwaliteitseisen en financieringvorm. Voordat de gemeenteraad definitief hierover besluit, kunnen belangstellenden hun inspraakreacties indienen. Dit is mogelijk van vrijdag 6 december 2013 tot en met 10 januari 2014.

Hiermee krijgen ouders meer keuzevrijheid en krijgt vraag en aanbod meer ruimte.

Ook wordt met dit beleid voldaan aan de wettelijke verplichting om een dekkend en volwaardig aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden.

VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale VVE-programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.

Financiering

Het nieuwe financieringsstelsel vervangt de jaarlijkse subsidies voor peuterspeelzalen. Peuterplaatsen en VVEpeuterplaatsen worden gefinancierd door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, aangevuld met kinderopvangtoeslag van de belastingdienst of indien ouders/verzorgers daar geen recht op hebben, een gemeentelijke bijdrage. De instellingen vragen deze bijdrage voor peuterplaatsen en VVE-peuterplaatsen aan bij de gemeente. Dit betekent dat instellingen geen onbezette plekken meer gefinancierd krijgen. Veranderingen voor instellingen en ouders/verzorgers Instellingen moeten zorgen dat: registratie en kwaliteitseisen geregeld zijn, dat de ouders/verzorgers op de hoogte worden gesteld en dat de administratie gereed is voor het werken met het nieuwe systeem. De ouders/verzorgers dienen bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanwege de inkomensafhankelijke bijdrage vallen de kosten voor ouders met lagere inkomens gunstiger uit. Ouders die momenteel geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen nu alleen gebruik maken van de gesubsidieerde peuterspeelzalen. Met het nieuwe stelsel kunnen zij gebruik maken van alle peuteropvang, omdat ze aanspraak kunnen maken op de gemeentelijke bijdrage. Dat betekent dat deze ouders voor 2x 3,5 uur per week, 40 weken per jaar een bijdrage kunnen ontvangen.

Besluitvorming

De consequenties vragen om voldoende tijd tussen het definitieve raadsbesluit en de inwerkingstelling van het nieuwe stelsel. Mede daarom is een inspraakperiode van vijf weken gehanteerd, voordat er een definitief besluit wordt genomen. De verwachting is dat de gemeenteraad in maart 2014 een definitief besluit over het beleid neemt, waarna het beleid op 1 juli 2014 in werking kan treden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie en een digitaal inspraakformulier is te vinden op de pagina www.texel.nl/inspraakvv

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl