Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 31 mei 2013 Op koers met regionale keringen in West Nederland

De 8 waterschappen in West Nederland liggen op koers om alle dijken langs vaarten en polders, de regionale keringen, in 2030 op orde te hebben.

Dat blijkt uit de rapportage over de toetsing regionale keringen in de periode 2009 tot en met 2012. Van de ruim 4000 kilometer aan regionale keringen is 39 % als voldoende beoordeeld en in 2015 is dat bijna 50%. 24% voldoet nog niet aan de norm om toekomstige veiligheid te garanderen en voor de overige dijken (27%) is aanvullend onderzoek nodig. In vergelijking met de provincies Utrecht en Zuid-Holland loopt Noord-Holland achter op dit algemene beeld. Er zijn geen acute veiligheidsproblemen en er zullen voor de te verbeteren dijktracés nieuwe dijkversterkingsplannen worden opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de rapportage en de informatie ook aan Provinciale Staten toegezonden.

Lange tijd heeft de veiligheid van regionale keringen veel minder aandacht gekregen dan die van de primaire keringen (de dijken langs de kust, het IJsselmeer en de grote rivieren). Maar het bezwijken van de veenkade bij Wilnis en Terbregge in 2003 maakte duidelijk dat regionale keringen een belangrijke schakel zijn in de waterveiligheid. Het leidde tot een samenwerking en structurele toetsing binnen drie provincies en acht waterschappen die uniek is voor Nederland. In 2030 moeten de regionale keringen in dit gebied op orde zijn.

In de periode 2007 - 2009 vond een eerste globale toetsing plaats waarbij de meest acute problemen direct in dijkversterkingsplannen zijn opgenomen. Deze keringen moeten in 2015 op orde zijn. De tweede en meer gedetailleerde toetsing vond plaats van 2009 tot en met 2012.

Noord-Holland

In Noord-Holland zal 30% van de regionale keringen in 2015 op orde zijn. Voor 46% is in Noord-Holland nader onderzoek nodig. Bijvoorbeeld omdat er nog technische kennis ontbreekt of omdat bouwwerken het zicht op de opbouw van de kering belemmeren. Bij het aantal keringen dat op dit moment nog niet voldoet aan de norm om toekomstige veiligheid te garanderen, wijkt de provincie Noord-Holland niet af van het algemene beeld: 24%.

Afwijking

Dat in Noord-Holland de cijfers afwijken van het algemene beeld heeft te maken met de afspraken die zijn gemaakt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zij hebben van de bijna 1500 km aan dijken langs de polders en vaarten in Noord-Holland bijna 1000 km in beheer. Destijds hebben Gedeputeerde Staten de afspraak gemaakt dat het hoogheemraadschap 300 km gedetailleerd zou toetsen in de periode 2009-2012.

HHNK heeft 400 kilometer getoetst. Met de toetsing van de resterende keringen is een goede start gemaakt. Er is ook al een tweede dijkverbeteringsplan opgesteld voor 160 kilometer. De Hoogheemraadschappen AGV en Rijnland hebben beperktere opgaven, respectievelijk 301 en 193 kilometer, in Noord-Holland en liggen op koers met hun aanpak. De provincie is met HHNK in gesprek over de aanpak voor de toetsing van de resterende kilometers.

Leidraad ontwikkeld

De wijze waarop de regionale keringen moeten worden getoetst, is beschreven in de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen. Provincies, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en waterschappen ontwikkelden deze gezamenlijk. De eerste versie verscheen in 2007. Bij het werken met de leidraad bleek dat sommige onderdelen konden worden verbeterd. Dat leidde in 2010 tot aanpassingen. Daarmee is de Leidraad beter toegesneden op de praktijk, waardoor de waterschappen de keringen ´gedetailleerder´ konden toetsen. In de toekomst zal de Leidraad nog verder worden verbeterd, tot een definitieve versie. In de loop der jaren is er veel geïnvesteerd in onderzoek. Dankzij het onderzoek konden de keringen op een onderbouwde wijze worden getoetst en zijn verbeteringen efficiënter en goedkoper te realiseren.

Waterverordening

In de provinciale Waterverordeningen van West-Nederland zijn veiligheidsnormen vastgelegd voor de regionale waterkeringen. Alle urgente regionale keringen moeten in 2015 en alle overige in 2030 aan de normen voldoen. Omdat veel van deze waterschappen in meerdere provincies liggen, is er voor gekozen om bij de beoordeling van de toetsing als provincies zo veel mogelijk samen op te trekken. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl