Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 12 april 2013 Waterschappen: samenwerking tijdens crisis van levensbelang

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de landelijke toekomstvisie "Samenwerking in crisisbeheersing" in ontvangst genomen uit handen van dijkgraaf Jan Geluk, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

De waterschappen willen nog beter samenwerken met elkaar en met partners bij calamiteiten met water.

Minister Schultz: "Nederland is een goed beveiligd waterland, maar we realiseren ons nog onvoldoende wat het betekent als we toch overstromen. De waterschappen zijn daarbij een onmisbare schakel. Deze visie komt op een goed moment. Ik heb op 3 april 2013 met mijn collega van Veiligheid en Justitie, de Deltacommissaris en het Veiligheidsberaad gesproken met als doel om in 2014 een evacuatiestrategie grote overstromingen op te stellen."

Nederland bestaat voor een groot deel uit water. Met de klimaatveranderingen is de kans op een overstroming, extreme droogte of wateroverlast daarom altijd aanwezig. Het is van groot belang dat organisaties in de crisisbeheersing elkaar in tijden van rampspoed snel vinden en dezelfde taal spreken. Er zijn al regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing tussen waterschappen onderling en andere organisaties, zoals de Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat.

Jan Geluk: "De waterschappen gaan de komende tijd hun crisisaanpak uniformeren zodat er een optimale aansluiting en samenwerking mogelijk is met alle crisispartners. Bij een crisis verwacht de bevolking van de overheid duidelijke aanwijzingen die leed en schade voor de getroffenen tot een minimum beperken of waar mogelijk voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk de organisatie van de crisisbeheersing grensoverschrijdend te organiseren."

Belangrijke thema's die de waterschappen vanaf nu gezamenlijk gaan aanpakken en verder professionaliseren zijn onder andere het opleiden en oefenen, het informatiemanagement bij een crisis en de calamiteitenplannen. Geluk: "We wonen, werken en leven in onze delta in uitgestrekte stedelijke gebieden met een complexe infrastructuur, chemische industrie, logistieke knooppunten en intensieve bedrijvigheid. Samenwerking is letterlijk van levensbelang voor die enkele keer dat het 'fout' gaat. Dan komt het aan op samenwerking tussen alle overheden en organisaties die bij het incident of de calamiteit zijn betrokken. Nederland is daarmee nog beter voorbereid in tijden dat het er om spant. Een crisis komt tenslotte altijd onverwacht." (bron: Rijksoverheid.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl