Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 10 april 2013 Concrete plannen overdracht jeugdzorg Noord-Holland

Gemeenten zijn per 1 januari 2013 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De provincie Noord-Holland spoort gemeenten aan zich tijdig voor te bereiden en regionaal samen te werken.

Gedeputeerde jeugdzorg Elvira Sweet gaat deze maand met de zes Noord-Hollandse jeugdzorg regio's om de tafel. "Regio's die voor de zomer concreet kunnen aangeven hoe ze zich de komende anderhalf jaar voorbereiden kunnen we daarbij onder andere ondersteunen met € 500.000 voor regionale samenwerkingsprojecten."

Overdracht van de jeugdzorg

De provincie wil dat de zes jeugdzorg regio's concreet in kaart brengen hoe zij zich gaan voorbereiden op hun nieuwe taak. Gemeenten moeten weten welke vormen van jeugdzorg nodig zijn en welke instanties die zorg kunnen bieden. Regionale samenwerking is cruciaal, aldus Noord-Holland. Om de verantwoordelijkheden te verdelen, maar ook de kosten, bijvoorbeeld voor de zwaardere jeugdzorg.

Sommige gemeenten zijn daar te klein voor. Gedeputeerde Sweet: "Met de jeugdzorg krijgen gemeenten er een belangrijke taak bij. Een tijdige voorbereiding is cruciaal. Veel gemeenten hebben elkaar gelukkig al gevonden. Wij willen de regio's helpen. Dat kunnen we alleen als we voor de zomer weten hoe gemeenten de overdracht van de jeugdzorg concreet gaan aanpakken".

Noord-Holland moet in september 2013 een besluit nemen over het provinciale jeugdzorgbeleid waarin het zorgaanbod, de beschikbare financiën en ook de regionale afspraken worden opgenomen. De provincie moet het provinciale beleid voor 1 oktober 2013 indienen bij het Rijk om de benodigde financiën hiervoor te krijgen.

Regionale samenwerkingsprojecten

Gemeenten hebben de regie in de transitie van de jeugdzorg. Noord-Holland wil gemeenten ook helpen bij de voorbereidingen door haar kennis over de jeugdzorg beschikbaar te stellen. Daarnaast biedt Noord-Holland gemeenten de mogelijkheid om ter voorbereiding op de overdracht van de jeugdzorg regionale samenwerkingsprojecten te starten. Bijvoorbeeld de toegangstaken tot de jeugdzorg al laten uitvoeren door gemeenten of Centra van Jeugd en Gezin.

Gedeputeerde Sweet: "Hiermee bieden we gemeenten de ruimte om alvast voor te sorteren op hun nieuwe rol."

Provinciale Staten stelden in 2012 € 500.000 beschikbaar voor deze regionale projecten. Om het geld te kunnen verdelen stelt Noord-Holland een aantal voorwaarden, zo kunnen de projecten bijvoorbeeld alleen regionaal plaatsvinden, niet per gemeente.

Gesprekken met de regio's

Op donderdag 28 maart 2013 heeft gedeputeerde Sweet gesproken met de wethouders van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Op 4 april 2013 staat het overleg met de regio West-Friesland gepland, gevolgd door de regio's Alkmaar (10 april), Gooi- en Vechtstreek (17 april) en op 22 mei 2013 de Kop van Noord-Holland. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl