Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 02 januari 2013 Subsidie voor Visserijkade haven Den Helder

De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verstrekt van € 946.500,- voor de herinrichting van de Visserijkade.

Met het verbreden van de kade, de verdieping van de vaargeul en de aanleg van drie nieuwe vislossteigers wordt ruimte gemaakt voor de offshore sector en de visserij. De aanleg van de nieuwe steigers compenseren de visserij. Zij hebben eerder dit jaar zeven steigers overgedragen aan de gemeente om ruimte te maken voor de offshore. Als de kade klaar is kunnen ook grote offshore schepen hier afmeren.

Ruimte voor werkgelegenheid

Havenwethouder Kees Visser is blij met de subsidie van de provincie. “De haven is de economische motor van de regio. Door ruimte te maken voor de offshore halen we werkgelegenheid naar de regio. De banen in de visserijsector willen we natuurlijk in Den Helder behouden. In goede samenwerking met de toekomstige gebruikers is de herinrichting tot stand gekomen. Aan de vernieuwde kade zijn binnenkort 2 extra ligplaatsen voor offshore suppliers en andere zeeschepen beschikbaar en kunnen visserijschepen vis blijven lossen voor de visafslag. ”De verbreding van de Visserijkade is een vervolg op de aanleg van de zeer succesvolle Paleiskade en Nieuwediepkade, die hun economische waarde inmiddels hebben bewezen.

De ontwikkeling van de haven, en dus ook de Visserijkade is met ingang van 1 januari 2013 in handen van het verzelfstandigd havenbedrijf Port of Den Helder.

Algemeen directeur, Martin Bosch; “De haven heeft vele sterke kanten waar veel bedrijven gebruik van willen maken. Zo veel, dat de bestaande kades vaak vol liggen. Met de subsidie van de provincie zijn we in staat de broodnodige kaderuimte te creëren. Het havenbedrijf wil in samenspraak met de bedrijven in de haven de bestaande economische clusters sterker maken. Deze kade is daar een goed voorbeeld van. Ook met defensie zijn afspraken gemaakt over een civiel-militaire samenwerking om kaderuimte, kennis en faciliteiten van de Koninklijke Marine beschikbaar te stellen. Dat is nodig om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen. De afspraak met defensie is dat ook alle beschikbare ruimte in de civiele haven optimaal wordt benut. Daarom is de verbreding van de Visserijkade een belangrijke maatregel.” De werkzaamheden die met de verstrekte subsidie kunnen worden uitgevoerd zijn:

De afmeercapaciteit wordt met de herinrichting met 20% vergroot ten opzichte van de huidige capaciteit. De Visserijkade wordt voor de zomer van 2013 opgeleverd. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl