Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 april 2011 Ontwerpen hoogwaterkering Den Oever in juli 2011 klaar

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoekt nog drie varianten voor het versterken van de hoogwaterkering in Den Oever. In deze varianten worden de havendijk en/of een aantal havendammen verhoogd en verbreed. Door nieuwe inzichten kunnen deze versterkingen mogelijk minder zwaar uitvallen.

Op dit moment maken deskundigen nauwkeurige berekeningen over de wind- en hoogwateromstandigheden die de waterkering in de toekomst moet kunnen doorstaan. Dit gebeurt vanuit een aangescherpte - en daarmee nog meer werkelijkheidsgetrouwe - invalshoek.

Er is sinds kort nieuwe informatie beschikbaar over combinaties van windkracht, windrichting en hoogwaterstanden die in de praktijk kunnen voorkomen. Met deze nieuwste gegevens wordt een voor Den Oever geldende combinatie van hoogste waterstand en zwaarste golfaanval berekend. De nieuwe rekenmethode sluit meer aan bij de werkelijkheid. Maar bij dijkversterkingen moeten wij aan specifieke regels en wetten voldoen. Daarom moeten Rijk en provincie de nieuwe rekenmethode eerst goedkeuren voordat wij deze bij verdere ontwerpen voor de versterkingen in Den Oever mogen gebruiken.

Nieuwe versterkingsontwerpen zijn in juli 2011 klaar. Rond de zomer is ook duidelijk of het Rijk en de provincie akkoord gaan met het toepassen van de nieuwe rekenmethode. Daarna wordt het zogeheten voorkeursalternatief gekozen: de uiteindelijke manier waarop de hoogwaterkering versterkt wordt.

Haventerrein

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt werkt de juiste versterkingsmethode verder uit. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om de wateroverlast op het buitendijkse haventerrein van Den Oever te verminderen onderzocht.

De resultaten van het onderzoek worden in een bestuurlijk overleg tussen gemeente, provincie, Rijk en hoogheemraadschap besproken.

Het Rijk financiert de kosten voor het op orde brengen van de binnendijkse waterveiligheid. Eventuele toekomstige maatregelen om de buitendijkse wateroverlast te verminderen financiert het Rijk en daarmee het hoogheemraadschap niet. Andere partijen zullen dit dus voor hun rekening moeten nemen.

In april 2011 zal er bijeenkomst worden gehouden met de adviesgroep over maatregelen die de wateroverlast op het haventerrein moeten tegengaan. Deze adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke en regionale belangen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl