Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 21 april 2010 BKV, PvdA en VVD presenteren Coalitieprogramma 2010-2014 voor de gemeente Zijpe

Op maandag 19 april 2010 hebben Hans Kröger van de BKV, Ben Blonk van de PvdA en Piet Marees van de VVD het coalitieprogramma aan de pers gepresenteerd. Onder de titel "Ondernemend, Slagvaardig en Sociaal", willen de coalitiepartners de komende vier jaar samenwerken.

Economische ontwikkeling

Een belangrijk speerpunt is de economische ontwikkeling. De economische invalshoek vraagt om een duidelijke en duurzame visie en extra impuls ten behoeve van de werkgelegenheid. Denk daarbij aan het stimuleren van het ondernemerschap, het behoud van werkgelegenheid op de Onderzoekslocatie Petten, de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor "Pallas", oplossingen zoeken van de problematiek rondom de "4 hectare", de bevordering van het toeristisch product en het verstevigen van de functie van bedrijfscontactfunctionaris.

Toekomstige ontwikkeling

De coalitiepartners beseffen, dat we een moeilijke (financiële) periode tegemoet gaan. Er zullen duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. De coalitiepartijen willen in 2010 een eerlijke kerntakendiscussie voeren. Dit betekent dat de afspraken, zoals deze zijn gemaakt in het bestaande beleid en in het coalitieprogramma 2010-2014 bespreekbaar zullen zijn.

Het is nu al duidelijk dat er gekort moet worden binnen de eigen organisatie, de samenwerkingsverbanden en zo nodig binnen de Zijper samenleving. Als het duidelijk wordt dat er ook gekort moet worden binnen de samenleving, zal deze discussie in nauwe samenspraak gebeuren met burgers, bedrijven en instellingen.

Zelfstandige gemeente Zijpe

Zowel het college als de raad zal blijven werken aan het behoud van de zelfstandigheid van Zijpe. Al het mogelijke zal in het werk worden gesteld om aan te tonen dat de gemeente voldoende in staat is om zelfstandig te blijven. We blijven samenwerking zoeken met verschillende partijen, waaronder de buurgemeenten.

Betrekken van burgers, organisaties en dorpsraden

De gemeente is er voor haar burgers. Dat is een basisprincipe. Met als onderliggende titel: "Ondernemend, slagvaardig en sociaal" zal er nog meer een omslag moeten komen in het denken. Dus in plaats van inspraak en overleg achteraf zal er vanaf het begin samenwerking worden gezocht met burgers, bedrijven, ondernemers en instellingen.

Minder regels en efficiënter werken

Er zullen voorstellen komen om de procedures voor burgers en bedrijven te vereenvoudigen. Dit met doel tijdwinst te behalen. Ook de "Zijper Zekerheden" (kwaliteitshandvest voor de dienstverlening) wordt in de komende periode uitgebreid. Verder wordt er een proef gestart met flitsvergunningen.

Dit coalitieprogramma wordt op dinsdag 27 april 2010 besproken in de gemeenteraad. Dat betekent dat er nog amendementen kunnen worden ingediend door partijen.

Het complete coalitieprogramma, de bijbehorende wensenlijst en de portefeuilleverdeling is te vinden op www.zijpe.nl (Bron: Gemeente Zijpe)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl