Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 17 november 2009 Harenkarspel ziet gemeentelijke fusie als enig reŽle optie

Woensdagavond 11 november 2009 kwam Gedeputeerde Bart Heller op bezoek bij de gemeente Harenkarspel. Onderwerp van gesprek was de door de provincie gestarte procedure ex.art 8 Wet Arhi, oftewel de fusieplannen voor de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren dat het gemeentebestuur van Harenkarspel uitsluitend een gemeentelijke fusie als rele optie beschouwt om in de toekomst als gemeente optimaal te kunnen functioneren. Na de mislukking van een eerdere poging om tot een samenwerkingsverband met buurgemeenten te komen (SETA), lijken nieuwe vormen van gemeentelijke samenwerking geen structurele verbetering te kunnen bieden.

Gedeputeerde Heller sprak met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Harenkarspel en het college van burgemeester en wethouders over het standpunt van de gemeente Harenkarspel. Harenkarspel wil de bestuurskracht uitsluitend versterken door middel van fusie. De Gedeputeerde vroeg naar de reden hiervan en kreeg als antwoord: "Zowel de huidige organisatie als het bestuur zijn kwetsbaar, gezien de taakverzwaringen voor gemeenten nu en in de toekomst. Dit als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en decentralisatie. Samenwerking met andere gemeenten om tot schaalvergroting te komen bijvoorbeeld middels een gemeenschappelijke regeling heeft als bezwaar dat het gemeentebestuur op afstand wordt gezet. Hierdoor is niet meer het samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie mogelijk, dat voor een goed (beleids)proces nodig is.

Handhaving van kwaliteit wordt moeilijk. Het vergt veel bestuurlijke overleggen en compromissen; de slagkracht is laag. Bovendien is er verschil in financin en prioriteiten tussen gemeenten en leidt dit alles tot inefficincy. Ook de democratische legitimatie wordt daarmee tekort gedaan.

Verder is het zo dat om in de huidige situatie bijzondere werkzaamheden, die aan de orde van de dag zijn, gedaan te krijgen veel externe krachten ingehuurd moeten worden. Die kosten veel, terwijl de kennis intern niet structureel- wordt opgebouwd, omdat deze krachten na voltooiing van de werkzaamheden weer naar elders vertrekken. Bundeling van krachten in n gemeente is veel effectiever en doelmatiger. Die grotere gemeente heeft dan ook een veel steviger positie in de regio. Gedeputeerde Heller krijgt op verzoek nadere schriftelijke argumentatie waarom de gemeente Harenkarspel uitsluitend fusie als duurzame oplossing ziet.

Het bezoek van Heller vond plaats op initiatief van de provincie. Omdat de meningen van de drie gemeenten niet overeenstemden (Schagen en Harenkarspel willen wel fuseren maar Zijpe niet) is de provincie gevraagd het initiatief te nemen. De drie gemeenteraden hebben zich in juni 2009 uitgesproken op basis van een concept herindelingsontwerp dat in gezamenlijk overleg met de fractievoorzitters van Harenkarspel, Schagen en Zijpe was opgesteld.

Na het referendum in Zijpe (begin juni) oordeelde de gemeenteraad daar uiteindelijk negatief over het voorstel. Als gevolg van het door Gedeputeerde Staten genomen arhi-besluit, op 13 oktober 2009, gaat de Gedeputeerde op bezoek bij de drie gemeenten. De provincie stuurt aan op een duurzame situatie voor de hele regio Kop van Noord-Holland, met krachtige gemeenten van gelijke grootte. Heller geeft elke gemeente het advies mee om te focussen op wat bindt en niet op wat scheidt.

De heer Heller lichtte toe dat de provincie Noord-Holland moet werken volgens het nog vrij nieuwe landelijk beleidskader herindeling. Dit houdt onder andere in dat een zorgvuldige procedure moet worden doorlopen. "In Den Haag is men kritisch op niet-vrijwillige fusies," meldde Heller. De provinciale besluitvorming heeft daarom geen ruimte voor compromis. Als twee gemeenten wel willen fuseren en ťťn niet, wordt intensief geprobeerd de drie op ťťn standpunt te brengen.

Vandaar dat de gemeente Zijpe is gevraagd om mee te werken aan een nader onderzoek naar de toekomstige bestuurskracht. Hierover geeft Zijpe op 8 december uitsluitsel. Indien Zijpe meewerkt, worden ook de gemeenten Harenkarspel en Schagen gevraagd mee te werken aan het onderzoek.

Bij Harenkarspel wordt het onderzoek meer in de regionale context gebracht, met als centrale vragen: Hoe pakt de bestuurskracht uit voor een gefuseerd Schagen en Harenkarspel zonder Zijpe? En wat zijn de nadelige gevolgen van een zelfstandig klein Zijpe voor de regio? De gemeente Harenkarspel heeft de heer Heller laten weten van harte aan dat onderzoek mee te werken. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl