Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 18 juni 2009 Den Helder presenteert 'Kust-Wadden-Variant'

De raad van Den Helder heeft het initiatief genomen te onderzoeken en te motiveren hoe kansrijk een bestuurlijke samenwerking is met de gemeenten Anna Paulowna, Wieringen en Zijpe. De conclusie van Den Helder is onder meer dat de Kust-Waddenvariant (KW-variant) qua schaalgrootte vooral meerwaarde heeft op de beleidsterreinen natuur en landschap, cultureel erfgoed en toerisme en recreatie. Ook uit het oogpunt van organisatie, kennis en capaciteit levert een KW-variant schaalvoordelen op. Vraagstukken op de terreinen economie, wonen, werken en infrastructuur kunnen volgens Den Helder het beste op regionaal niveau worden behandeld. Een KW-gemeente zou op dat niveau een prima speler zijn. In het geval dat de Kust-Wadden gemeente realiteit wordt heeft deze bijna 100.000 inwoners, 586 km^2 grondoppervlak en 325 km^2 wateroppervlak.

Het gemeentebestuur van Den Helder is erg benieuwd naar de reactie van de negen gemeenten in de Noordkop op de KW-variant. Deze hebben een brief gekregen met het verzoek er voor 1 juli a.s. op te reageren. Burgemeester Vriesman: “Ik vind de KW-variant een interessante, omdat we hiermee in beeld brengen wat volgens ons deze vier gemeenten bindt. Het gaat dan om inhoud en dat helpt om de discussie goed te kunnen voeren en het helpt ook om met de bevolking te communiceren” . Freek Bellinga, VVD-raadslid:”Tot op heden hebben we ons als Den Helder wat afzijdig gehouden maar met deze KW-variant willen we een actieve bijdrage leveren aan het debat over bestuurlijke samenwerking in de Noordkop. Ook in eigen huis moeten we er met college en raad de komende zomer nog verder over spreken. Frans Klut, D66-raadslid: ”Maar naar het zich laat aanzien behoort een bestuurlijke samenwerking tussen Wieringen en Den Helder tot de mogelijkheden. De gemeenten Anna Paulowna en Zijpe hebben elk een eigen karakter/identiteit en daarmee samenhangende problematiek en een eigen bestuurscultuur. Zij zitten wat anders in het regionaliseringsdebat. Maar ook met deze gemeenten gaan we het gesprek aan om de mogelijkheden van zo’n bestuurlijke samenwerking te bespreken. Datzelfde geldt ook voor Texel.”

Redenen voor bestuurlijke samenwerking

De lokale economie is sterk met de regionale verknoopt. De Kamer van Koophandel heeft drie kansrijke sectoren benoemd in Noord-Holland Noord: energie & water, agribusiness, vrijetijdsindustrie. Een succesvolle (door)ontwikkeling van deze sectoren is kansrijker vanuit een goede regionale afstemming. Bestuurlijke samenwerking biedt hierin voordelen. De Noordkop heeft te maken met krimp. Wil je als gemeenten een evenwichtig aanbod van woningen hebben, daarbij rekening houdend met die krimp dan zul je op bovenregionaal niveau moeten samenwerken. Zelfs de Kust-Wadden schaalgrootte op zich volstaat niet.

Waddenzee, natuur en landschap

De gemeente Den Helder kan op deze terreinen in veel gevallen namens en samen met de betreffende gemeenten het voortouw nemen in gezamelijke visie- en beleidsvorming. Bestuurlijke samenwerking van de vier gemeenten biedt meer kracht en kansen aan de nieuwe KW-gemeente.

Bestuurlijke samenwerking tussen de vier gemeenten biedt mogelijkheden voor eenduidiger milieubeleid voor een groter gebied. Dat heeft voordelen voor burgers en bedrijven. Tevens levert de bestuurlijke samenwerking op organisatorisch, kennis- en capaciteitsgebied schaalvoordeel op.

Cultureel erfgoed

Een samenwerking van de vier gemeenten maakt het mogelijk om krachtiger, op een meer integrale wijze en gebiedsgericht invulling te geven aan het versterken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Denk aan de polders, dijken, de Stelling, nautische monumenten en de strijd tegen het water. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl