Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 30 Maart 2009 Uitbreiding haven Den Helder - noordoostzijde het beste alternatief

In de afgelopen periode vond een globale effectenstudie naar de zeewaartse uitbreiding van de haven van Den Helder plaats. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder heeft uit de bevindingen de voorkeur uitgesproken voor de Noordoostvariant. Hierin is ook een nieuwe plek voor de TESO haven opgenomen. De Noordervariant, met daarin een tunnelverbinding naar Texel, is onder andere duurder. Tevens leidt de variant niet tot een structurele oplossing van de voorziene verkeersproblemen en conflicteert met de plannen voor het Stadshart. Samengevat wordt de Noordoostvariant gezien als variant die de meeste kansen biedt. Daarom wordt deze nu als eerste uitgewerkt. Daaraan voorafgaand wordt eerst met de belangrijkste partners gesproken.

Visieontwikkeling

In mei 2007 heeft de gemeenteraad de Strategische Visie 2020 vastgesteld. In deze visie is het kader voor de lange termijn verwoord: het vormgeven van Den Helder als centrumgemeente in de Kop van Noord-Holland. De economische versterking van de haven van Den Helder is binnen deze visie een van de benoemde doelen. Voor de visieontwikkeling van de haven van Den Helder is in mei 2008 het rapport ‘Gaan voor Goud of voor behoud’ opgesteld waarin diverse lange termijnvarianten zijn beschreven. Op basis van deze visie wil het gemeentebestuur een duurzame groei van de haven, de zogenaamde ‘Groene stroomhaven’. De ‘Groene stroomhaven’ zet sterk in op windenergie. Hiermee wil de Helderse haven anticiperen op de verschuiving van de fossiele offshore die naar verwachting over circa 15 jaar zal afnemen, naar de sterk in ontwikkeling zijnde non-fossiele offshore. De rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020, 6.000 Megawatt windenergie op zee in bedrijf te hebben. De gemeente Den Helder heeft met de duurzame ontwikkelingsvariant (Noordoostvariant) de ambitie om de Helderse haven uit te laten groeien tot het natte-logistieke centrum van de Noordzee voor wind offshore.

Quickscan

In samenwerking met de gemeente hebben de directeur havenontwikkelng Den Helder en een extern bureau een quickscan opgesteld. Het bureau is geselecteerd vanwege de kennis ten aanzien van de havenvisie 2006 en is goed op de hoogte van de lokale situatie. Het heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en heeft haar bevindingen verwoord in het rapport ‘Globale effectenrapportage havenvarianten Den Helder: Noordervariant versus Noordoostvariant’. Het college heeft dit als basis gebruikt om de Noordoostvariant nader uit te werken.

De Noordoosthaven scoort in alle opzichten beter dan de Noordervariant. Zowel qua criteria op financieel, economisch, verkeertechnisch en wetgevingtechnisch gebied als op basis van maatschappelijke, ontwikkeling van stad/gebied, politieke en milieu-/natuurcriteria. De Noorderhaven wordt derhalve vooralsnog niet nader uitgewerkt.

Volgende stap: uitwerking Noordoostvariant en verkeerscirculatie

Het college gaat op korte termijn praten met het college van B&W van Texel, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Defensie (inclusief Koninklijke Marine), het ministerie van VROM, het ministerie van EZ en de Waddenvereniging. Met de organisaties HSV en TESO is inmiddels over de voortgang en uitkomsten van de rapportage gesproken. Met genoemde partijen wordt de haalbaarheid van de Noordoostvariant nader besproken en op welke wijze zij betrokken (willen) worden bij het vervolg van dit proces.

In deze volgende onderzoeksfase wordt ook de verkeerscirculatie wordt uitgewerkt. Hierin zitten opties voor zowel het havenverkeer als het verkeer richting de nieuwe TESO haven. Knelpunten zijn de nabije ligging van de NAM-locatie en de routering over defensieterrein. Daarnaast zal de Noordoostvariant de komende periode verder worden verfijnd (waaronder ruimtelijk-economisch, technisch en financieel). (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl