Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 25 Februari 2009 Provincie Noord-Holland neemt maatregelen tegen recessie

De provincie Noord-Holland neemt maatregelen om de gevolgen van de economische recessie in Noord-Holland zo goed mogelijk op te vangen. In totaal wordt bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in projecten op het gebied van mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid.

€ 400 miljoen komt uit de 1e investeringimpuls en daar is in de startperiode van deze recessie nog € 500 miljoen bijgekomen in de vorm van een 2e investeringimpuls. Waar mogelijk worden projecten naar voren gehaald. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten.

Projecten

De herstructurering van het Hembrugterrein en het middenhavengebied in Velsen worden eerder uitgevoerd dan gepland. Op het gebied van woningbouw gaat de provincie kijken naar duurzaamheidmaatregelen en energiebesparing, aanhakend bij de rijksmaatregel. De provincie gaat investeren in de Stelling van Amsterdam, zoals Fort Pampus. Ook voor de Westfrisiaweg, het openbaar vervoerprogramma en de zeesluis wordt gekeken of projecten versneld uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast overweegt de provincie een garantiestelsel/aanjaagfonds op te zetten om de kredietverstrekking voor grote bouwprojecten te stimuleren. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende (technische) kennis, zijn GS van plan een speciale regeling in het leven te roepen om (technisch) geschoolde medewerkers vast te houden voor de branche.

Werkgelegenheid behouden

Met deze maatregelen wil de provincie voorkomen dat de situatie verder verslechtert. Gedeputeerde Staten hebben voor deze aanpak gekozen, omdat het effect heeft op de economie. De inzet is om werkgelegenheid te behouden. Gedeputeerde Jaap Bond: "Ik ben niet iemand van de paniekvoetbal, maar we moeten wel iets doen als provincie. We hebben nu concrete maatregelen genomen, vooral in de sectoren die het meest te lijden hebben."

Samenwerking

De maatregelen die de provincie Noord-Holland neemt, zijn alleen succesvol wanneer alle overheden samenwerken en hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Zo haakt de provincie - waar mogelijk - aan bij initiatieven vanuit het rijk. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met duurzaamheid en energiebesparing in de woningbouw. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl