Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 28 Juni 2005 Het Rijk trekt voor het Waddenfonds in totaal 800 miljoen euro uit

Het Rijk trekt voor het Waddenfonds in totaal 800 miljoen euro uit. Met de verhoging van 500 naar 800 miljoen euro komt het Rijk tegemoet aan een motie van de Tweede Kamer. Van de 300 miljoen euro komt 250 miljoen uit de aardgasbaten en 50 miljoen euro uit de Algemene Middelen. Daarnaast neemt minister Dekker (VROM) de rol op zich van programmaminister. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer mede namens de ministers van BZK, EZ, FinanciŽn, LNV en de staatssecretaris van VenW.

De brief gaat over de stand van zaken in de verschillende Waddendossiers: het Waddenfonds, de PKB Derde Nota Waddenzee, de Rijksprojectenprocedure en de bestuurlijke organisatie.

Het Waddenfonds is bestemd voor de verbetering van onder meer de natuur en de duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Uit het Waddenfonds moet ook de komende nadeelcompensatie voor de kokkelvissers worden betaald. De bewindslieden verwachten het investeringsplan Waddenfonds eind november aan te bieden aan de Tweede Kamer. De opzet van het plan is afgestemd met de bestuurders uit het waddengebied en wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad voor de Wadden, het Centraal Planbureau, het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau. Op basis van het investeringsplan wordt gewerkt aan het wetsvoorstel Waddenfonds. Afhankelijk van de besprekingen in de Tweede en Eerste Kamer kan die wet in de loop van 2006 in werking treden.

Programmaminister Dekker verwacht een aangepast deel 3 van de Planologische Kern Beslissing (PKB) Waddenzee voor het zomerreces 2006 aan te bieden aan de Tweede Kamer. Eerst moet een aantal procedures worden doorlopen. Het gaat om de uitvoering van een milieurapport over de PKB en een passende beoordeling over de nota op grond van de Habitatrichtlijn. Daarna volgt inspraak. Gelet op mogelijke effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de passende beoordeling van de PKB Project Mainport Rotterdam ook van belang. Het Rijk streeft er naar de vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee in het voorjaar van 2006 af te ronden. Onlangs is de rijksprojectenprocedure van toepassing verklaard op gaswinning. Daarnaast moeten vergunningen worden verleend op grond van de Natuurbeschermingswet, de Mijnbouwwet, de Woningwet en de Wet Milieubeheer.

In de brief schrijft programmaminister Dekker dat alle betrokken partijen op hoofdlijnen akkoord zijn met de voorstellen voor verbetering van de bestuurlijke organisatie van het Waddenzeebeleid. Kernpunten: het CoĒrdinatie College Waddengebied (CCW), onder voorzitterschap van programmaminister Dekker, als het strategisch overlegorgaan voor Rijk en regio, een programma-aanpak en de opzet van een bindend beheerplan met een duidelijke regie. Een werkgroep is door het CCW ingesteld om precies uit te werken wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is. Naar verwachting presenteert de werkgroep in het najaar van 2005 de uitgewerkte plannen. (Bron: Ministerie van VROM)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl