Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 07 Mei 2003 Nieuw college van gedeputeerde staten Noord-Holland

Noord-Holland heeft een nieuw college bestaande uit VVD, CDA, GroenLinks en D66. Het nieuwe college telt zes gedeputeerden. De VVD levert twee gedeputeerden (de heren H. Meijdam en C. Mooij), het CDA eveneens twee gedeputeerden (de heer H. Schipper en een nader voor te dragen persoon), GroenLinks een gedeputeerde in de persoon van de heer A. Moens en D66 ook een gedeputeerde, de heer P. Poelmann.

Sinds 20 maart 2003 heeft de heer Meijdam leiding gegeven aan besprekingen tussen vertegenwoordigers van de fractie van de VVD, het CDA, GroenLinks en D66. Dit vloeide voort uit een statenmotie van 20 maart jl. Doel van de besprekingen was het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot de vorming van een College van Gedeputeerde Staten voor de periode 2003-2007, gedragen door genoemde fracties. Op een persconferentie heeft de heer Meijdam meegedeeld dat de vier fracties op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over een programma voor de komende vier jaar.

Inbreng partijen

De werkzaamheden aan een beleidsprogramma hebben plaatsgehad in clusterbesprekingen. Elke fractie kon op basis van het eigen verkiezingsprogramma een voorstel doen voor teksten waarover de partijen het eens zouden kunnen worden. Er zijn vier clusters gevormd, n.l. Ruimtelijke Ordening en Water (A), Economie, Milieu, Bereikbaarheid en Natuur en Landschap (B), Zorg en Welzijn (C) alsmede Bestuurlijke zaken (D).

Elke fractie heeft naast een vertegenwoordiging in de cluster ook een technisch voorzitter voor een van de clusters geleverd. Zo heeft D66 cluster D voorgezeten, het CDA cluster C, de VVD cluster B en GroenLinks cluster A. Door de fractievoorzitters is vervolgens gesproken over resterende punten, waarover ook overeenstemming werd bereikt. Daarnaast is gekeken naar de financiŽle mogelijkheden van de provincie, mede gelet op de mogelijke bezuinigingen op rijksniveau die door kunnen werken in de uitkering uit het Provinciefonds.

De betrokken fracties hebben ingestemd met dit akkoord op hoofdlijnen, waarbij elke fractie enkele punten heeft aangedragen die nog aandacht behoefden. Uiteindelijk is zowel over het onderhandelingsakkoord als over het financieel kader op 1 mei overeenstemming bereikt.

Bovendien is overeenstemming bereikt over de beoogde samenstelling van het college van Gedeputeerde Staten, en de portefeuilleverdeling.

Woord nu aan de staten

Nu de onderhandelingen rond zijn stelt de heer Meijdam Provinciale Staten voor kennis te nemen van het bereikte programmatische resultaat, dit te benutten als programma voor Provinciale Staten voor de komende vier jaar en vervolgens over te gaan tot de benoeming van de leden van Gedeputeerde Staten. Een extra statenvergadering is gepland op 13 mei om 17.00 uur (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl