Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 6 oktober 2000 De Rijd wordt weer bij de tijd

Persbericht
Nieuwe Niedorp, oktober 2000

De gemeente Niedorp is al geruime tijd van plan om het recreatiegebied De Rijd een opknapbeurt te geven. Het gebied moet aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Door verschillende initiatieven te combineren lijkt het de gemeente nu te zijn gelukt met een goed plan te komen. Een plan waarin zowel voor de inwoners als de recreanten nieuwe recreatiemogelijkheden worden gemaakt. Er komen extra mogelijkheden om te fietsen, te wandelen, te kanoen en te verblijven. Ook ontstaan er beschutte ligplaatsen voor watersporters en krijgt de ijsclub uitgebreidere mogelijkheden. De nieuwe plannen voor De Rijd worden op 10 oktober in de Commissie VROR besproken.

Gecombineerde initiatieven door samenwerking

De plannen voor het opknappen van De Rijd spelen al veel langer. Zo is bijvoorbeeld het bouwplan voor een museummolen bij velen niet onbekend. Ook over het verbeteren van het zwembad werd al lang gesproken. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten het geld beschikbaar te stellen om het zwembad op te knappen. Hiermee is reeds gestart.

Vorig jaar heeft het ingenieursbureau Arcadis onderzoek gedaan en een rapport geschreven over De Rijd. In het rapport worden verschillende voorstellen voor verbetering gedaan. Naast het onderzoek van Arcadis zijn er nog andere initiatieven. Zo heeft de eigenaar van het restaurant op De Rijd gevraagd of het mogelijk is een verblijfsaccommodatie te bouwen. Er is veel vraag naar overnachtingsmogelijkheden in de regio rondom Nieuwe Niedorp. Op het gebied van de watersport probeert de provincie Noord-Holland een impuls te geven aan met name de kleinschalige watersport.. In samenwerking met de gemeente zijn rondom Nieuwe Niedorp inmiddels al drie kanoroutes ontwikkeld. Deze watersportontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit het projectbureau van "Het Blauwe Netwerk" van de provincie en het Gewest Kop van Noord-Holland. Dit provinciale bureau werkt bij veel van de ontwikkelingen nauw samen met het Projectbureau Kop en Munt.

Enige tijd geleden zijn alle partijen rond de tafel gaan zitten om te kijken of het mogelijk was de verschillende initiatieven te combineren. Door creatief om te gaan met de beschikbare ruimte blijken er zelfs mogelijk meer mogelijkheden te zijn dan eerst gedacht.

Extra verbeteringen voor het zwembad en meer recreatiemogelijkheden

In het nieuwe plan is een aantal extra verbeteringen van het zwembad opgenomen. Het aantal parkeerplaatsen wordt verdubbeld en de ligweide wordt uit de schaduw van de begroeiing gehaald en komt op een veel zonniger plaats te liggen. De geplande parkeerplaats krijgt een meervoudig karakter. Naast parkeren wordt ook een "pleinfunctie" gemaakt. Dit geeft het geheel meer allure en er kunnen meer dingen worden georganiseerd. De inwoners uit 't Veld hoeven in de toekomst op de fiets niet meer om te rijden. Voor hen is een fiets- en voetgangersbrug gedacht over het kanaal Omval-Kolhorn.

De verplaatsing van de ligweide geeft de mogelijkheden om een nieuwe waterplas te maken aan de westkant van De Rijd. Op deze manier blijven het groen en de huidige aanlegplaatsen behouden en kunnen nieuwe ligplaatsen op een beschutte plek worden gemaakt. Het aantal ligplaatsen verdubbelt op deze manier zonder dat het openbare karakter wordt aangetast. Met het aanleggen van de nieuwe waterplas ontstaat ook een prachtige wandelroute.

Een kanodorp, uniek voor Noord-Nederland

De kanoroutes waren al gereed. De samenwerking die nu is opgezet geeft echter ook de mogelijkheid om een voor Noord-Nederland unieke verblijfsmogelijkheid voor kanoërs (kanodorp) te ontwikkelen. Aan de noordwest zijde van de waterplas zal dit dorp voor kanoërs worden gebouwd. Kanoërs kunnen hier enige dagen verblijven en verschillende tochten in de omgeving maken. De drie inmiddels ontwikkelde kanoroutes rond Nieuwe Niedorp worden op deze manier "verbonden" aan de mogelijkheid van meerdaagse verblijven. Nieuwe Niedorp krijgt zo een centrumfunctie in de kleine watersport. Deze zogenaamde trekkershutten voor kanoërs kunnen echter ook door wandelaars, sportvissers en fietsers worden gebruikt.

De mogelijkheden zijn aanwezig in het plan tevens te verwerken voorzieningen ten behoeve van ijsliefhebbers. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden met de vereniging "ijs- en volksvermaak"

Verblijf en verzorging gecombineerd en ingepast

De bouwplannen van de eigenaar van het restaurant zijn ingepast en geoptimaliseerd binnen het ontwerp. Het hotelappartementencomplex zal een versterkend element vormen in het ontwerp. Veel beheertaken kunnen worden gecombineerd en er ontstaan nieuwe recreatief toeristische mogelijkheden voor gezinnen en families.

Verdere uitwerking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp kunnen zich goed vinden in het ontwikkelde plan. Ideeën van de verschillende andere belanghebbenden zijn meegenomen in de planvorming. Afgesproken is ook dat de verdere uitwerking van de plannen in nauwe samenwerking met de bevolking en belanghebbenden plaats zal vinden.

Op 10 oktober worden de plannen verder besproken in de Commissie VROR . Aan de Commissie zal worden gevraagd of de plannen verder mogen worden uitgewerkt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl