Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 19 juli 2000 Versukkeling dreigt voor West-Friese zoetwaterbel

HOORN – Welke duistere complotten liggen er ten grondslag aan het opheffen van de bescherming van de zoetwaterbel Hoorn? M. Zondervan en K. Broers zeggen er niet achter te kunnen komen, maar knokken stug door. De waterbel, die circa 6 miljard kubieke meter water bevat en zich ruwweg uitstrekt tussen Purmerend, Heerhugowaard, Schagen, Medemblik en Hoorn, moet in hun ogen behouden blijven als strategische drinkwaterreserve, een appel voor de dorst. Broers: ,,Stel je voor: een plas schoon water van 30 bij 30 kilometer en tien meter diep. Daar spring je toch heel zuinig mee om? Als door de één of andere calamiteit het provinciale waterleidingbedrijf PWN lange tijd geen gebruik kan maken van oppervlaktewater als drinkwaterbron, heb je in West-Friesland nog een perfecte reserve." Zondervan en Broers zeggen per ongeluk ontdekt te hebben dat het provinciebestuur elke bescherming van de zoetwaterbel af wil halen. Onder andere omdat het PWN gezegd zou hebben geen belangstelling meer te koesteren voor het West-Friese grondwater. En dus zou extra bescherming niet meer nodig zijn.

In het op dit moment in pro­cedure zijnde milieubeleidsplan voor Noord-Holland is daarom letterlijk een dikke streep gehaald door de zoetwaterbel Hoorn als potentieel grondwaterbeschermingsgebied. Zondervan: ,,En zonder enige argumentatie. Waarom? De provincie beweert dat er over de kwestie uitgebreid is gecorrespondeerd met het PWN. Daar is in de archieven niks van terug te vinden. En het PWN kan zich slechts één tele­foontje herinneren."

De Hoornaars vermoeden dat er zaken spelen die de Haarlemse bestuurders liever niet aan de grote klok hangen. Achterkamerlobby's? Het zou gaan om grondspeculanten, boerenbonden projectontwikkelaars. Aanwijzing van de zoetwaterbel als grondwaterbeschermingsgebied beperkt allerlei ontwikkelingen. Broers: ,,Momenteel geldt er voor hooguit de helft van het gebied een licht beschermingsregime.

Zo mag de NAM er geen boringen doen en zijn er ook beperkingen aan het benutten van de zoetwaterbel voor bijvoorbeeld proceswater van bedrijven of beregening door agrariërs. Stadsuitbreiding is eveneens een zaak en die door de bescherming extra aandacht vraagt. Wij vrezen dat in de nieuwe situatie de zoetwaterbuffer snel aangetast zal meer worden. Kijk eens naar de gemeente Hoorn. Een echte 'rups nooit genoeg'. Die wil bouwen en annexeren.(NHD)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl