Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 7 juli 2000 Onenigheid in kabinet over Tweede Maasvlakte

ROTTERDAM - Binnen het kabinet is grootverschil van mening ontbrand over de urgentie van een Tweede Maasvlakte bij het Rotterdamse havengebied. Minister Zalm vindt het onverantwoord nu grote overheidsinvesteringen te doen in landaanwinning.

Het conflict bleek dinsdag, toen de vijf meest betrokken ministers bij het project Mainport Rotterdam in een onderraad van de ministerraad bijeen waren. Ze bespraken een conceptbrief aan het parlement, over de voortgang van het project.

Volgens minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is de tijd rijp voor een Planologische Kernbeslissing, waarin de aanleg van een Tweede Maasvlakte wordt geregeld. Deze komt naast een reeks van andere maatregelen, gericht op verkleining van het dreigend ruimtegebrek in de Rotterdamse haven en een verbetering van het leefmilieu in die regio.

Zij heeft Zelf een voorkeur voor een relatief goedkope oplossing, waarbij geen eigen haveningang voor het nieuwe complex, dat in hoofdzaak voor containeroverslag is bestemd, wordt gegraven. Later kan die eigen ingang er alsnog komen, maar dat vergt dan ook een kostbare verlenging van de

Noorderpier.
Op dit moment kan in de door het Gemeentelijk Havenbedrijf gepropageerde visie volstaan worden met een verlenging van de bestaande Zuiderpier van de Nieuwe Waterweg in zuidwestelijke richting. Binnen die nieuwe zeewering kunnen de nieuwe havenbekkens in verschillende fasen worden aangelegd.

De ‘harde’ zeewering komt in deze opzet voor rijksrekening, de 'zachte' opspuiting kan in een publiekprivate samenwerking tussen Gemeentelijk Havenbedrijf en private investeerders en eindgebruikers gestalte krijgen. De grootste containerschepen draaien in deze oplossing dan via het Beerkanaal en Yangstehaven het nieuwe havenbekken binnen.

Deze - ten opzichte van eerdere plannen bescheiden - oplossing had vorige week al de zegen van de ambtenaren van de Ices gekregen. Deze club adviseert over de toekenning van gelden voor economische structuurversterking. Dit advies is echter door de onderraad niet ongewijzigd overgenomen.

Minister Zalm, gesteund door een kritische notitie van het Centraal Planbureau, vraagt zich af waarom nu een beroep op schaarse overheidsmiddelen moet worden gedaan voor deze landaanwinning. In zijn visie is er door de recente toewijzing aan P&O-Nedlloyd van een nieuwe overslagterminal op Maasvlakte 1 en door efficiencymaatregelen van het containeroverslagbedrijf ECT nog voor een aantal jaren ruimte in het bestaande havengebied voor toename van de containeroverslag.(FD)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl